אנחנו שני ילדים במשק בית,
כמו 318.1 אלף משקי בית נוספים בישראל.
(בשנת 2008)
אני אחת מ-283.2 אלף נשים
שעובדות בחינוך.
(בשנת 2008)
אני ילידת אתיופיה ובעלת תואר אקדמי,
כמוני יש 55.4 אלף אנשים.
( בשנת 2008)
אני אחת מ-176.1 אלף נשים רווקות
בנות 34-25 בישראל.
( בשנת 2008)
אני אחד מ-27.9 אלף ילדים בני 17-15
שעבדו בשנת 2008.
( בשנת 2008)
אנחנו נשואים למעלה מ-30 שנים,
כמו 917.9 אלף אנשים נוספים בישראל.
( בשנת 2008)
אני אחד מ-134.2 אלף גברים
שלמדו בישיבה.
( בשנת 2008)
ברוכים הבאים לאתר מפקד האוכלוסין
  
   סקר ההכנה למפקד האוכלוסין יוצא לדרך   
בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מפקד האוכלוסין האחרון התבצע בשנת 2008, והמפקד הבא מתוכנן להתקיים בשנת 2020.
מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות.
לקראת המפקד הבא, מתוכננת פעילות מקדימה (טרומפקד) בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד.
במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט. סקר ההכנה צפוי להתחיל במהלך שנת 2017. בשלב הראשון יבצעו סוקרי הלמ"ס רישום ותיעוד של המבנים בשטח, ובשלב מאוחר יותר יתבקש שיתוף פעולה של התושבים במענה לסקר.
סקר זה מוגדר כפעולת "אגב מפקד" בהתאם לסעיף 13א בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
התשל"ב - 1972.
סקרי ההכנה יערכו ב-14 יישובים אלה:
אבן יהודה
אור יהודה
אייל
אכסאל
הוד השרון
יבנה
לימן
מגדל העמק
עברון
עפולה
צור יצחק
רגבה
תל אביב-יפו
תל מונד
שאלון 2017
שאלון השלמת מידע למפקד האוכלוסין 2017
נתוני מפקד 2008
נתונים מתוך מפקד האוכלוסין 2008 מתפרסמים במגוון אופנים ובשלבים שונים. הפרופילים, הלוחות,
ישראל במפות ומחולל המפות.

מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license