עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד האוכלוסין
מפקד האוכלוסין - מהו? | המפקד בראי ההיסטוריה | שימושים בנתוני המפקד | מפקדי העתיד לאן? | המפקד וחופש הפרט | המפקד וההלכה | מפקדים בעולם |
מפקד האוכלוסין על פי ההגדרה המודרנית הוא תהליך כולל של איסוף, קליטה, הערכה, ניתוח, פרסום והפצה של נתונים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים המתייחסים בנקודת זמן נתונה לאזור גאוגרפי המוגדר היטב.
מפקד אוכלוסין הוא פעילות מיוחדת רחבת היקף המתבצעת אחת לעשור בכל המדינה. מטרתו לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה על מנת להציג תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה באותה המדינה, תנאי מגוריה ותכונותיה הדמוגרפיות, החברתיות והכלכליות. המידע הנאסף כולל נתונים של: גיל, מין, ארץ מוצא, שנת עלייה, מצב משפחתי, תנאי דיור, נישואין, מספר ילדים, השכלה, תעסוקה, הרגלי נסיעה ועוד.
מפקד האוכלוסין הוא מקור המידע המפורט ביותר על האוכלוסייה בכל רמות החלוקה הגאוגרפית: מהרמה הכלל-ארצית ועד ליישובים קטנים, שכונות בערים וקבוצות אוכלוסייה קטנות. הנתונים המתקבלים יוצרים בסיס מידע העומד לרשות גורמים ציבוריים ופרטיים במישור הכלל-ארצי והמקומי לצורך קבלת החלטות במגוון תחומי חיים של תושבי המדינה.
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license