עמוד הבית של המפקד   >>  נתוני מפקד 2008
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
נתוני מפקד 2008
נתוני מפקד האוכלוסין 2008 מתפרסמים במגוון אופנים. בשלב זה, מתפרסמים הפרופילים, הלוחות, ישראל במפות ומחולל המפות.
הפרופילים מרכזים מידע מפקדי מגוון עבור כל יחידה גאוגרפית בנפרד. הפרופילים מלווים בהגדרות והסברים, בכלי עזר שונים ובמפות. נוסף על כך, הנתונים המופיעים בפרופילים רוכזו בקובצי excel להורדה.
הלוחות מרכזים נתונים בנושאים שונים, תוך הצלבה בין מספר משתנים בכל לוח. רשימת הלוחות שנמצאת באתר תתעדכן בעתיד ויתווספו לוחות עם נושאים ומשתנים חדשים. לכל הלוחות מצורפים ההסברים.
מחולל המפות מציג את נתוני מפקד 2008 בצורה אינטראקטיבית בהתאם לבקשת המשתמש. ניתן בעזרתו להכין מפות נושאיות, גרפים ושאילתות.
ישראל במפות מרכז מפות בנושאים שונים. האתר יתעדכן בעתיד ויתווספו לו מפות.

בהמשך צפוי להתפרסם כלי אינטראקטיבי נוסף שיאפשר עיבודים עצמאיים.
מידע במגוון נושאים לפי יחידה גיאוגרפית לוחות ישראל במפות
מחולל מפות בקרוב
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license