עמוד הבית של המפקד   >>  קבצים להורדה
כלל ארצי | יישוב | מחוז | צורת יישוב | מעמד מוניציפאלי | מטרופולין
קבצים להורדה
קבצים מסוכמים מתוך הפרופילים:
ראה עדכונים בקבצים המסוכמים בקובץ תיקונים.
קובץ מסוכם של יישובים - מפקד 2008
הקובץ מסכם את המידע הדמוגרפי, החברתי והכלכלי מתוך הפרופילים של היישובים והחלוקות הפנימיות של היישובים: רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי.
קובץ מסוכם של יחידות גאוגרפיות רחבות - מפקד 2008
הקובץ מסכם את המידע הדמוגרפי, החברתי והכלכלי מתוך הפרופילים של היחידות הגאוגרפיות הרחבות: מחוז, נפה, אזור טבעי, מטרופולין, צורת יישוב ומעמד מוניציפאלי.
שינויים באזורים סטטיסטיים בין מפקדים:
מפתח מעבר מאזורים סטטיסטיים 1995 לאזורים סטטיסטיים 2008
מפתח מעבר מאזורים סטטיסטיים 2008 לאזורים סטטיסטיים 1995
רחובות ושכונות עיקריים, לפי אזורים סטטיסטיים:
רחובות ושכונות עיקריים, לפי אזורים סטטיסטיים
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license