עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד נוכחי
מפקד האוכלוסין
מפקד האוכלוסין
בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מפקד האוכלוסין האחרון התבצע בשנת 2008, והמפקד הבא מתוכנן להתקיים בשנת 2020.
מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות.
לקראת המפקד הבא, מתוכננת פעילות מקדימה בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד.
במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט. סקר ההכנה צפוי להתחיל במהלך שנת 2017. בשלב הראשון יבצעו סוקרי הלמ"ס רישום ותיעוד של המבנים בשטח, ובשלב מאוחר יותר יתבקש שיתוף פעולה של התושבים במענה לסקר.
סקר זה מוגדר כפעולת "אגב מפקד" בהתאם לסעיף 13א בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב - 1972.
סקר ההכנה יערך ב-14 יישובים אלה:
אבן יהודה
אור יהודה
אייל
אכסאל
הוד השרון
יבנה
לימן
מגדל העמק
עברון
עפולה
צור יצחק
רגבה
תל אביב-יפו
תל מונד
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license