עמוד הבית של המפקד   >>  מפקדים קודמים
במדינת ישראל נערכו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון במדינת ישראל נערך עם קום המדינה ב-1948, ומאז ועד היום נערכים מפקדים פעם בעשר שנים.
מפקד 2008
מפקד 1995
מפקד 1983
מפקד 1972
מפקד 1961
מפקד 1948 - המפקד הראשון
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license