עמוד הבית של המפקד   >>  נתונים סטטיסטיים
נתוני המפקד וסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יוצרים בסיס מידע רחב המשמש גורמים רבים, ציבוריים ופרטיים כאחד. הנתונים מסייעים בקבלת החלטות ובתכנון עתידי במישור הכלל-ארצי, המקומי והפרטי.
להרחבה
להלן נתונים ממפקדים ומסקרים קודמים:
מפקד האוכלוסין 2008
סקר אוכלוסין 2006
סקר אוכלוסין 2004
סקר אוכלוסין 2002
מפקד האוכלוסין 1995
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license