עמוד הבית של המפקד   >>  שאלות נפוצות
מענה לשאלות הציבור - מפקד האוכלוסין 2008
1. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2. פקודת הסטטיסטיקה
3. מפקד האוכלוסין
4. מפקד האוכלוסין 2008 - המפקד המשולב
5. שמירת הסודיות של מוסרי הנתונים (אבטחת מידע)
6. השאלון
7. מתודולוגיה
8. השלמת מידע טלפוני
9. היבטים דתיים בנושא המפקד
10. תקציב
11. משאבי אנוש והדרכה
12. נתוני המפקד ושימושים אפשריים
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license