רובע
רובע הוא יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית של יישוב שבו למעלה מ-100,000 תושבים. רובע כולל כמה תת-רבעים שלמים שיש ביניהם רציפות שטח. אם לא ידוע לך הרובע המבוקש ניתן לחפשו באמצעות כלי עזר: חיפוש לפי כתובת וחיפוש לפי מפה. להרחבה נוספת על "רובע" ראה הגדרות והסברים.
תת-רובע
תת-רובע הוא יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית של יישוב שבו למעלה מ-40,000 תושבים. תת-רובע כולל כמה אזורים סטטיסטיים שלמים שיש ביניהם רציפות שטח. אם לא ידוע לך התת-רובע המבוקש ניתן לחפשו באמצעות כלי עזר: חיפוש לפי כתובת וחיפוש לפי מפה. להרחבה נוספת על "תת-רובע" ראה הגדרות והסברים.
אזור סטטיסטי
אזור סטטיסטי הוא יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית של יישובים עירוניים שבהם למעלה מ-10,000 תושבים. האזורים הסטטיסטיים הם היחידות הגאוגרפיות הקטנות ביותר והן הומוגניות ככל האפשר. באמצעותן ניתן לשקף את המאפיינים הייחודיים של אזורים בתוך היישוב. אם לא ידוע לך האזור הסטטיסטי המבוקש ניתן לחפשו באמצעות כלי עזר: חיפוש לפי כתובת וחיפוש לפי מפה. להרחבה נוספת על "אזור סטטיסטי" ראה הגדרות והסברים.
מחוז
עמוד הבית של המפקד   >>  נתוני מפקד 2008   >>  פרופילים   >>  מחוז
כלל ארצי | יישוב | מחוז | צורת יישוב | מעמד מוניציפאלי | מטרופולין
פרופילים של: מחוז, נפה ואזור טבעי
לקבלת הפרופיל של המחוז, יש לבחור במחוז הרצוי. ניתן לקבל גם פרופילים של הנפות ושל האזורים הטבעיים שבמחוז.
בחירת מחוז או אזור:
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license