עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד האוכלוסין   >>  מפקד האוכלוסין - מהו?
מפקד האוכלוסין - מהו? | המפקד בראי ההיסטוריה | שימושים בנתוני המפקד | מפקדי העתיד לאן? | המפקד וחופש הפרט | המפקד וההלכה | מפקדים בעולם |
מפקד האוכלוסין - מהו?
מפקד האוכלוסין מספק את התמונה המלאה והמהימנה ביותר של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה ב"מועד הקובע", (נקודת זמן מסוימת אליה מתייחס המפקד). במפקד אוספים נתונים בנקודת זמן נתונה על כל האוכלוסייה, להבדיל מסקרים אחרים, בהם אוספים נתונים רק על חלק קטן מהתושבים, וכך מסיקים מסקנות לגבי כלל האוכלוסייה
ייחודו של מפקד האוכלוסין והדיור הוא האפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות (יישובים, שכונות).
המפקד מתבצע בישראל מדי כעשור. עד כה התקיים המפקד שש פעמים, בשנים 1948, 1961, 1972, 1983, 1995 ו-2008.
המפקד הוא אחד ממקורות המידע החשובים המהווים בסיס לסטטיסטיקה רשמית של מדינה.
מפקד האוכלוסין, לפי ההגדרה המקובלת כיום, הוא: "תהליך כולל של איסוף, קליטה, הערכה, ניתוח, פרסום והפצה של נתונים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים המתייחסים, בנקודת זמן נתונה, לכל התושבים של מדינה או אזור גאוגרפי חלקי אחר המוגדר היטב".
(Population and Housing Censuses [Handbook of], UN, 1992).
מקור המילה מפקד (census) היא בפועל הלטיני censere ומשמעותה, בניגוד לצפוי, איננה 'ספירה' אלא דווקא 'הערכה', או במילה קרובה יותר לעולם הסטטיסטיקה, 'אמידה'
(The Encyclopedia Americana, 1951). עד כמה שהדבר עלול להישמע מוזר, למרות ההתקדמות הרבה בתחום זה, לא קיימת שיטה מעשית לקביעה מדויקת ומושלמת של גודלה ותכונותיה של אוכלוסייה גדולה כלשהי. המפקד, אם כן, מספק אומדן מוסכם בלבד, אך זהו אומדן טוב.
הצלחת המפקד תלויה בשני מרכיבים בסיסיים:
1. סקירה מלאה ונכונה של האוכלוסייה - הכללת כל האוכלוסייה השייכת לאוכלוסיית המפקד בקובץ    המפקדי הסופי.
2. איכות גבוהה של הנתונים הנאספים.
שלבי ביצוע המפקד
ביצוע מפקד הוא משימה מורכבת ביותר ולכן מתחייב תכנון קפדני של כל פרט בתהליכי המפקד בתחום המתודולוגי, הנושאי והטכנולוגי ובתחומי הארגון והניהול. חשיבות רבה ומשקל מיוחד ניתנים לתכנון ולהכנות מוקדמות לקראת ביצוע מפקד, הכנות שכוללות בדיקות רבות וניסויים חוזרים.
ניתן לחלק את הפעולה המפקדית לשלושה שלבים עיקריים:
1. שלב התכנון.
2. שלב איסוף הנתונים.
3. שלב הפקת התוצאות.
השלב הראשון - תכנון וההכנות לקראת איסוף הנתונים
שלב זה הוא קריטי. במהלכו, ובעיקר בתחילתו, נקבעות מטרת המפקד והמתודולוגיה שלו, מתקבלות החלטות אסטרטגיות עיקריות ומוגדרים יעדי הביניים אשר השגתם מאפשרת את מימוש המטרות.
דגש רב מושם על פיתוח השיטות והאמצעים שנועדו להשיג את מטרות המפקד.
השלב השני - איסוף הנתונים
בשלב זה נאספים נתונים על האוכלוסייה הנפקדת, על ידי מגע ישיר עם התושבים ו/או באמצעות מידע שקיים במקורות מנהליים. זהו השלב האינטנסיבי ביותר, במיוחד אם האיסוף בשדה הוא נרחב. שלב זה מחייב היערכות לוגיסטית מורכבת והוא מתבצע בזמן קצר יחסית (חודשים אחדים). כדי להשיג תוצאות טובות בתהליכי איסוף הנתונים מהאוכלוסייה ואיכות גבוהה של הנתונים הנאספים, יש צורך בפעולות הסברה לציבור שיובילו לשיתוף פעולה מצדו וכן במיומנות גבוהה של מערך השדה.
השלב השלישי - הפקת התוצאות כולל קליטה, עיבוד, הערכה, ניתוח, פרסום והפצת הנתונים המפקדיים.
שלב זה הוא שלב ארוך ומורכב מנקודת ראות מקצועית. בשלב זה מתבצעות שלוש פעולות גדולות במקביל: הכנת קובץ סופי של נתוני מפקד (כולל קליטת המידע, איתור ותיקון טעויות, עריכת הנתונים שנאספו, זקיפת נתונים חסרים וחישוב אומדנים). הפקה של תוצרים, אשר באמצעותם מפורסמים ומופצים ממצאי המפקד, בצורה של סיכומים סטטיסטיים שונים וניתוחם או כקובצי רשומות פרט אנונימיות. ביצוע פעולות הערכת הנתונים, מהן תתקבל תמונה על היקף כיסוי האוכלוסייה ועל איכות המידע שהופק.
המלצות האו"ם למפקדי אוכלוסייה
במרבית מדינות העולם מתקיים מפקד אוכלוסייה פעם בעשר שנים. במספר מדינות כמו יפן, אוסטריה וקנדה נערך מפקד בתדירות גבוהה יותר, כל חמש שנים.
ועדות האו"ם לסטטיסטיקה ולדמוגרפיה, הפועלות במסגרת הפעילות לפיתוח הסטטיסטיקה הדמוגרפית בעולם, גיבשו לקראת שנות השישים תכניות למפקדי אוכלוסייה במדינות העולם. הוועדות גיבשו המלצות והצעות לחקירת נושאים שונים במסגרת המפקדים ויצרו אחידות (סטנדרטיזציה) בנושאים הבסיסיים הנחקרים בעולם. אחידות בנושאים אלה במפקדי האוכלוסייה בעולם מאפשרת מחקר השוואתי של מדינות על סמך נתוני המפקד. עם זאת, נושאי מחקר נוספים במפקד משתנים ממדינה למדינה בהתאם לצרכיה, למקורות המידע העומדים לרשותה ולמשאביה הכספיים.
פעילויות האו"ם בנושאי מפקד האוכלוסין והדיור כוללות, בין השאר, גם המלצות בנושאים מתודולוגיים של המפקד כמו שיטות איסוף הנתונים, גאוגרפיה מפקדית, שימוש במדגמים בשלבים השונים של מפקדי האוכלוסייה ושיטות של עיבוד נתונים.
מבוסס על המאמר: יוסי יהב, אליהו בן משה ובנימין לסמן, ' מפקד האוכלוסין ככלי לאיסוף מידע סטטיסטי ' , קמיל פוקס ושאול בר לב (עורכים), אמת וסקר, (תל אביב 1998), עמ' 269-241 .
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license