עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד האוכלוסין   >>  המפקד וההלכה
מפקד האוכלוסין - מהו? | המפקד בראי ההיסטוריה | שימושים בנתוני המפקד | מפקדי העתיד לאן? | המפקד וחופש הפרט | המפקד וההלכה | מפקדים בעולם |
המפקד וההלכה
המפקד וההלכה הוא סוגיה מעניינית הן מבחינה היסטורית והן מבחינה דתית.
האם בתקופת התנ"ך התקיימו מפקדים? מה הייתה מטרתם? מה ההלכה אומרת על מפקדים? מה ההבדל בין המפקדים בעבר לבין המפקדים המתקיימים היום? מה ההלכה אומרת על כך ומה הפרשנות מבינה?
בחרנו להביא שני מאמרים. רצ"ב קישורים למאמרים:
מאמר 1:
"תפקדו אותם" - מפקד אוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה יעקב פוטשבוצקי
מאמר 2:
על איסור מניית היהודים ד"ר אלכסנדר קליין
מאמר 3:
האם מותר לערוך ולהשתתף במפקד אוכלוסין הרב בניהו ברונר
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license