עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד האוכלוסין   >>  מפקדים בעולם
מפקד האוכלוסין - מהו? | המפקד בראי ההיסטוריה | שימושים בנתוני המפקד | מפקדי העתיד לאן? | המפקד וחופש הפרט | המפקד וההלכה | מפקדים בעולם |
מפקד אוכלוסין קיים היום בכל מדינות המערב. חשיבותו של המפקד רבה מכיוון שהוא מהווה מקור מידע ייחודי לנתונים על גודל האוכלוסייה, הרכבה ותכונותיה, גם ביחידות גאוגרפיות קטנות ביותר דוגמת אזורים סטטיסטיים.
מדינות שונות מבצעות את המפקדים באופנים שונים, על פי סוג האוכלוסייה והתנהגותה החברתית.
במרבית מדינות העולם מתקיימים מפקדי אוכלוסייה פעם בעשר שנים. במדינות אחדות כמו יפן, אוסטרליה, אירלנד, ניו זילנד וקנדה נערך מפקד בתדירות גבוהה יותר, כל חמש שנים.
למרות השוני בתדירות ביצוע המפקד, והשוני בצורת איסוף הנתונים, בסופו של דבר כל המדינות אוספות מידע בנושאים דומים, מה שמאפשר אחר כך לבצע השוואות בין-לאומיות.
בעשרות השנים האחרונות מונחות הלשכות הסטטיסטיות בעולם, ובכללן במדינת ישראל, על ידי המלצות ועדות האו"ם. ועדות אלו פועלות במסגרת הפעילות לפיתוח הסטטיסטיקה הדמוגרפית בעולם, ומסייעות למדינות השונות להגדיר את המידע החיוני להן וליצור בסיס להשוואה
בין-לאומית. המלצותיהן כוללות הצעות לחקירת נושאים שונים במסגרת המפקדים במטרה ליצור אחידות בנושאים הבסיסיים הנחקרים בעולם, ולאפשר קיום מחקר השוואתי בין המדינות על סמך נתוני המפקד. עם זאת, נושאי מחקר נוספים במפקד משתנים ממדינה למדינה בהתאם לצרכיה, כדי לאפשר תכנון יעיל של פעילות מוסדותיה וכדי להבין את התנהגות קבוצות האוכלוסייה שבתוכה. (הנובעים מאופי האוכלוסייה, היסטוריה והמצב החברתי-כלכלי הייחודי לה) לפיכך, נושאי החקירה הנכללים בשאלון המפקדי שונים במעט ממדינה למדינה שכן הם נקבעים, גם בהתאם לצרכיה, למקורות המידע האחרים העומדים לרשותה ולמשאבים הכספיים המוקצים למפקד.
המלצות האו"ם נותנות את הדעת גם בנושאים מתודולוגיים כמו שיטות לאיסוף נתונים, גאוגרפיה מפקדית, שימוש במדגמים בשלבים השונים של מפקדי האוכלוסייה ושיטות לעיבוד נתונים.
בשנים האחרונות ניכרת בעולם כולו מגמה לניצול אינטנסיבי יותר של נתונים מנהליים לטובת הסטטיסטיקה הרשמית. אחד הגורמים המרכזיים לכך הוא שינויים טכנולוגיים, בעיקר בתחום המחשוב, והרחבתם של מאגרי המידע המנהליים, עובדה המספקת אפשרויות חדשות לאיסוף, עיבוד ואחסנה של נתונים וכן שיפור נגישותם. גם הצורך לעמוד בדרישות הגיוון וההרחבה של התוצרים הסטטיסטיים הנדרשים במשק מפותח, הצורך להקטין את עומס ההשבה הנדרש מהנחקרים, והצורך להקטין את עלויות ההפקה של מידע סטטיסטי - כל אלה הביאו את העוסקים בסטטיסטיקה הרשמית למסקנה כי ניתן ורצוי לנצל ביתר יעילות את המידע הקיים במקורות מנהליים. מגמות אלו אינן פוסחות גם על מפקדי אוכלוסין.
קישורים רלוונטיים:
ארגונים בין-לאומיים
UNECE
אתר האו"ם
המלצות האו"ם לעריכת מפקדים
דפי מפקד בלשכות סטטיסטיות:
אוסטרליה
הממלכה המאוחדת
ארצות הברית
בלגיה
גרמניה
נורווגיה
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license