עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  מונחים מרכזיים
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
מונחים מרכזיים - מפקד אוכלוסין
מפקד האוכלוסין
"המועד הקובע"
אוכלוסיית המפקד
משק בית
כיסוי אוכלוסייה
מדגם
אומדן
שאלון המפקד
אזור סטטיסטי
מונחים מרכזיים - מפקד משולב
קובץ מנהלי משופר (קמ"מ)
מדגמים במפקד המשולב
סקר מפקד האוכלוסין
השלמת מידע
אוכלוסייה חסרה
אוכלוסייה עודפת
תא דגימה
משקל מפקדי
הקובץ המפקדי Integrated Census File (המכונה ICF)
הקובץ החברתי-כלכלי Social Economic File (המכונה SEF)
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license