עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  שאלון המפקד
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
שאלון המפקד
השאלון הוא הכלי המרכזי לאיסוף המידע על האוכלוסייה בסקר האוכלוסין של המפקד המשולב. השאלון במפקד 2008 ממוחשב וכולל פרטים אישיים כמו גיל, מין, מצב משפחתי ונושאים חברתיים-כלכליים: השכלה, תפקוד יומיומי, עבודה, תנאי דיור והכנסות של משקי בית.
נושאי השאלון של מפקד 2008 נבחרו כך שהם דומים לאלו של מפקדים קודמים, וזאת על מנת לאפשר השוואה עם נתונים שנאספו בעבר. בניית השאלון התבססה על המלצות האו"ם בבחירת הנושאים, כדי לאפשר השוואה עם מדינות אחרות בעולם. כמו כן, נלקחו בה בחשבון צורכי המשתמשים בנתוני המפקד ובתוצריו.
לשאלון סקר מפקד האוכלוסין 2008
לשאלוני המפקדים הקודמים: 1961, 1972, 1983, 1995.
מפקד האוכלוסין 2008 - מדוע שואלים?
מבנה השאלון
השאלון בנוי מכמה חלקים, כאשר כל חלק עוסק בנושא אחר. להלן פירוט החלקים:
א. רשימת האנשים הגרים בדירה ויחסי הקרבה ביניהם - שמות הדיירים, יחסי הקרבה, כתובת נוספת.
ב. פרטים מזהים ונתונים דמוגרפיים - מין, גיל, ת"ז, ארץ לידה, מצב משפחתי, נישואים, לידות.
ג. משך המגורים בדירה וביישוב - מועד הכניסה לדירה וליישוב, כתובת מגורים לפני 5 שנים.
ד. מוגבלות בתפקוד יום-יומי - מידת הקושי בביצוע פעולות יום-יומיות.
ה. השכלה ועבודה - השכלה - מספר שנות לימוד, סוג בתי ספר, התעודה הגבוהה ביותר.
                           עבודה - היקף עבודה, סוג עבודה, פרטי מקום העבודה, אמצעי הגעה לעבודה.
ו. הכנסות - הכנסות משק הבית שלא מעבודה.
ז. תנאי דיור - מספר חדרים, בעלות על דירה, מוצרים בני קיימה העומדים לשימוש משק הבית.

להלן הסבר מפורט מדוע שואלים על הנושאים השונים המופיעים בשאלון.
חלק א: רשימת האנשים הגרים בדירה ויחסי הקרבה ביניהם
חלק ב: פרטים מזהים ונתונים דמוגרפיים
חלק ג: משך המגורים בדירה וביישוב
חלק ד: מוגבלות בתפקוד יום-יומי
חלק ה: השכלה ועבודה
חלק ו: הכנסות
חלק ז: תנאי דיור
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license