עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  הכנות למפקד המשולב
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
הכנות למפקד המשולב 2008
כהכנה ל"מפקד המשולב", שהתקיים בסוף שנת 2008, בוצעה סדרה של ניסויים ובדיקות שמטרתה ניסוי התהליך המפקדי ובחינתו ביישובים בארץ לצורותיהם השונות. במסגרת זו נערכו שלוש התנסויות בשנים 2002, 2004 ו-2006.
סקר האוכלוסין 2002
סקר האוכלוסין 2004
סקר האוכלוסין 2006
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license