עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  מבנה ארגוני
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
לקראת סקר מפקד האוכלוסין גייס מטה המפקד כ-2,500 עובדים לתפקידים שונים. גיוס העובדים נעשה בהדרגה, החל בסגל הניהולי וכלה בסוקרים, אשר ביצעו את הפקידה עצמה בבתי התושבים.
גיוס העובדים נעשה בחלוקה ארצית בהתאם למיקום 12 הלשכות האזוריות אשר הוקמו ברחבי הארץ.
מבנה לשכה אזורית   |   לשכות אזוריות
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license