English
אודות ההיתר לפרסום נתוני נפט גולמי ומוצריו
לעמוד הנושא לעמוד הנושא אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 ) למידע בנושא מידע
מאגר נתוני האנרגיה בישראל
כלים ועזרים     מאזן האנרגיה של ישראל ביחידות פיסיות     נתונים, גרפים והשוואות בינ"ל לפי נושאים
         
             
חיפוש חופשי לפי מלים בעברית     מאזן האנרגיה     נתוני אספקה וצריכה כלליים
טבלת המרה     חיפוש לפי סיווגים     חשמל
      חיפוש לפי מוצרים     מוצרי נפט
    חיפוש בהצלבה לפי סיווג ומוצר    
        מחירים, מיסוי ובלו
        התפלגות צריכת הדלקים לפי ענפי כלכלה
        השוואות בין-לאומיות
        השקעות בתשתיות אנרגיה
        נתוני כלכלה ודמוגרפיה
        פילוח פליטות של מזהמי אוויר
        נתוני תחבורה
      מאזן האנרגיה של ישראל    
    (ביחידות שעט"ן (שווה ערך טון נפט    
         
    מאזן האנרגיה      
    חיפוש לפי סיווגים    
    חיפוש לפי מוצרים    
    חיפוש בהצלבה לפי סיווג ומוצר      
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©