רשימת היישובים במיונים שונים-להדפסה-2012
   
רשימת היישובים לפי סדר אלף-ביתי
רשימת היישובים לפי סמל יישוב
רשימת היישובים לפי סמל נפה ואזור טבעי
רשימת היישובים לפי צורת יישוב והשתייכות ארגונית
רשימת היישובים לפי מעמד מוניפיצפאלי
רשימת היישובים לפי סמל מטרופולין
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©