קשרים בין-לאומיים
English
המערכות הסטטיסטיות הלאומיות בעולם ממלאות תפקיד חשוב ומהותי בתהליכי קבלת החלטות לאומיים ובין-לאומיים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מובילה את המערכת הסטטיסטית הלאומית, ומהווה חלק מהקהילה הסטטיסטית הבין-לאומית.
הלמ"ס פועלת להגברת התודעה לשימוש בנתונים לאומיים ובין-לאומיים, לשיפור איכות הסטטיסטיקה הרשמית של ישראל, לשיפור יכולת ההשוואה בין מדינת ישראל למדינות אחרות בעולם ולהגברת היעילות של הפקת המידע הסטטיסטי הלאומי. זאת באמצעות חילופי ידע וניסיון בין המדינות ובאמצעות האחדה של הגדרות ותהליכי עבודה להפקת הסטטיסטיקה.
העברת מידע שלם ואיכותי לארגונים הבין-לאומיים זהו אינטרס לאומי, שכן הוא משמש את קובעי המדיניות בישראל לצורך קבלת החלטות בתחומי חיים שונים, ומשמש גורמי חוץ לצורך קבלת החלטות על ישראל.
   מיזם התאומות (Twinning) בין ישראל לדנמרק
   עולמ"ס - עלון מידע על הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בזירה הבין לאומית.
   ישראל בזירה הבין לאומית:
         השוואות בין-לאומיות
         נתונים כלכליים לפי תקן IMF
         פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
         פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- UNDATA
         Government at a Glance 2013
סך ההוצאות בגין 24 נסיעות לפעילות בינלאומית בחו"ל, שבוצעו עד סוף אוקטובר 2015, עומד על 134,375 ש"ח.
נסיעה נוספת בעלות של 8,750 ש"ח אושרה בוועדת חריגים של משרד האוצר ותפורסם על ידה.
6 נסיעות נוספות אושרו לביצוע בחודשים נובמבר-דצמבר. אומדן עלות נסיעות אלו עומד על 38,580 ש"ח.
   לשכות סטטיסטיות, ארגונים סטטיסטיים וארגונים ובין-לאומיים
   תקנים וסיווגים של הארגונים הבין לאומיים
   יום הסטטיסטיקה העולמי
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©