הלמ"ס בבתי הספר
פעילויות בנושא משקי הבית בישראל
מקבץ פעילויות לתלמידי בתי הספר היסודיים, נכתב בשיתוף הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה במשרד החינוך.
   למקבץ הפעילויות
הכר את היישוב שלך
יחידת לימוד לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים, נכתב בשיתוף הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה במשרד החינוך.
   ליחידת הלימוד
ממשל זמין לילדים
בואו להכיר את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואת מוסדות המדינה.
  ממשל זמין לילדים - על הגובה
"גלגולו של נתון" - שיעור מקוון ליום המשפחה
שיעור מקוון לתלמידים ליום המשפחה המציג את נתוני הלמ"ס בהיבט המשפחתי (נתונים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים).
השיעור מיועד לתלמידי בתיה"ס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.
   לצפייה בשיעור
הצצה לעולמם של מספרים
לכבוד יום הסטטיסטיקה העולמי נכתבו שלוש הפעלות חווייתיות בנושא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המידע הסטטיסטי והשימוש בו. הפעילויות, המיועדות לבתי הספר העל-יסודיים, מתבססות על נתונים המתפרסמים באתר הלמ"ס. אנו מזמינים אתכם לעיין בהפעלות ולהעביר אותן לציבור התלמידים בבתי הספר ובמסגרות החינוך השונות.
ההפעלות עלו גם באתר מינהל חברה ונוער.
  הצצה לעולמם של מספרים
סטטיסטיקה לשעות הפנאי
  תפזורת
מפקד האוכלוסין 2008
לקראת מפקד האוכלוסין 2008 חוברו הפעלות מגוונות עבור בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ללימוד נושא המפקד והלמ"ס במערכת החינוך.
סטטיסטיקה בבתי ספר בעולם
  אוסטרליה
  אירלנד
  ניו זילנד
  קנדה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©