עברנו לאתר חדש ומעודכן יותר
 
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-אוקטובר 2020 25.11.2020
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט נשים נפגעות עבירה - נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2019, לרגל יום המאבק הבין-לאומי למניעת אלימות נגד נשים 24.11.2020
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - ספטמבר 2020 24.11.2020
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ספטמבר 2020 24.11.2020
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שיפור מיומנויות במהלך הלימודים האקדמיים 23.11.2020
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוקטובר 2020 23.11.2020
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 23/11/2020
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 אוקטובר 2020
100.4  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוקטובר 2020 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  ספטמבר 2020 9,254.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2020 4.7 %
סך הכול משרות פנויות  אוקטובר 2020 54,899  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוגוסט 2020 11,578 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2020 348,754 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוקטובר 2020 -26.4 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוקטובר 2020 -0.1 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©