מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2019 15.10.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר 2019 15.10.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2019 15.10.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2019 15.10.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2019 10.10.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - ספטמבר 2019 7.10.2019
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 15/10/2019
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 ספטמבר 2019
100.8  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ספטמבר 2019 -0.2 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2019 9,078.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2019 3.8 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2019 99,244  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2019 11,004 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2019 344,561 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2019 -9.8 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ספטמבר 2019 25.7 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©