מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2019 התוצר המקומי הגולמי עלה בשיעור שנתי של 5.0% 16.7.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אפריל- יוני 2019 15.7.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יוני 2019 15.7.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2019 15.7.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יוני 2019 15.7.2019
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יוני 2019 15.7.2019
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/07/2019
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 יוני 2019
101.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2019 -0.6 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2019 9,036.3 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2019 3.6 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2019 98,069  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2019 10,779 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2019 341,815 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2019 -14.2 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2019 26.4 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©