חישובי הצמדה
כיצד להשתמש במדד לצרכי הצמדה?
ניתן לחשב את אחוזי השינוי של המדד בין תקופות שונות ואת ערכו הצמוד של סכום כסף בתאריכים מסוימים.
המדדים הנ"ל, הקיימים במאגר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתייחסים לתקופה - ספטמבר1951 עד המדד האחרון שפורסם.
כל שעליך לעשות הוא:
(1) להקיש סכום להצמדה
(2) לבחור סוג מטבע (שקלים חדשים, שקלים ישנים, לירה)
(3) לבחור תאריך תחילת תקופת ההצמדה
(4) לבחור תאריך תום תקופת ההצמדה
(5) וללחוץ על כפתור "המשך".
החישוב יבוצע על-פי המדד שהיה ידוע בתאריכים שבחרת.
 
להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמא: חישוב הצמדה, המתייחס לתאריכים שבין ה-16 ביולי וה-15 באוגוסט, נעשה על פי מדד חודש יוני, שפורסם ב-15 ביולי.
המחשבון מיועד לשמש ככלי עזר לציבור. תוצאותיו אינן מחייבות. לחישובים בעלי חשיבות כלכלית, כספית או אחרת, יש לבצע חישוב ההצמדה שלא באמצעות המחשבון.
השימוש בכלי זה הינו באחריות המשתמש.
ראה גם: מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2).
מדד המחירים לצרכן
נתוני הסדרה 120010 - "מדד המחירים לצרכן - כללי"
ממדד ספטמבר 1951 עד מדד ספטמבר 2020
הקש את הסכום שברצונך להצמיד:
שקלים חדשים שקלים ישנים לירה    בחר את סוג המטבע:
תאריך אחרון:      תאריך ראשון:
יום חודש שנה      יום חודש שנה
    

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©