הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סטטיס' בין-לאומית  -  Twinning -מיזם התאומות
 
Twinning -מיזם התאומות
English
twinning
מיזם התאומות של האיחוד האירופי בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל לבין הלשכה הסטטיסטית של דנמרק
Twinning
רקע כללי
מסגרת השותפות בין האיחוד האירופי ובין ישראל
למדינת ישראל ולאיחוד האירופי היסטוריה משותפת וארוכת שנים המושתתת על תלות הדדית ועל שיתוף פעולה גוברים והולכים. השותפות התחזקה במשך חמישה עשורים בשל שיתופי פעולה מסחריים, תרבותיים ופוליטיים ומערכת ענפה של הסכמים. היחסים בין האיחוד האירופי לבין ישראל החלו כבר בשנת 1975, אז נחתם הסכם שיתוף פעולה, ובשנת 2000 החליף אותו "הסכם ההתאגדות".

במאי 2004 אימץ האיחוד האירופי תכנית פעולה[1] חדשה להידוק הקשר עם "מדינות השכנות האירופית" ובהן ישראל. המטרה של תכנית הפעולה החדשה עם המדינות השכנות היא לפתח אזור משגשג ועוגן לרשת של מדינות חברות שעמן יוכל האיחוד האירופי לקיים קשרים פוריים ושלווים. רכיב מרכזי במדיניות זו היא תכנית הפעולה ההדדית בין האיחוד לבין שותפותיה.

תכנית הפעולה קובעת כמה תחומים ונושאים שבהם נדרש קידום התשתית הסטטיסטית של ישראל, ומציינת את הסטטיסטיקה כתחום המאפשר להגיע למודעות גבוהה יותר לשיטות הסטטיסטיות האירופיות והבין-לאומיות ולרמה גבוהה יותר של הרמוניזציה. למידע נוסף אודות תכנית הפעולה היכנסו לאתר: http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
תאומות: שיתוף מומחיות וידע
מיזמי התאומות של האיחוד האירופי נועדו ליצור שיתוף פעולה בין מוסדות של המגזר הציבורי במדינות החברות באיחוד האירופי לבין מוסדות של המגזר הציבורי במדינות שכנות. מטרת מיזמים אלו היא לתמוך ברכישת המיומנויות והניסיון הדרושים לצורך אימוץ, יישום או אכיפה של חוקי האיחוד האירופי והם מבוססים על שיתוף פעולה בין שותפים שווים.
מיזם התאומות בין האיחוד האירופי ללמ"ס לשנים 2018-2016
הלמ"ס חברה ללשכה הסטטיסטית של דנמרק, בתמיכת הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה של הולנד, של פולין ושל הממלכה המאוחדת, כדי ליישם מיזם תאומות שיימשך 24 חודשים החל מחודש מרץ 2016.
היעד המרכזי של המיזם הוא לקדם את איכות הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל ואת יכולת השוואתה הבין-לאומית.
לשם כך, הלמ"ס תאמץ כלים ושיטות עבודה מומלצות ומקובלות באיחוד האירופי ובקהילה הסטטיסטית הבין-לאומית להפקה של נתונים רשמיים, זאת במספר תחומי מפתח.
מטרות המיזם:
לתמוך בלמ"ס בהקמת יחידה ארגונית אחראית על ניהול האיכות הכולל במערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל), כולל הכשרת הצוות;
לתמוך בלמ"ס בשיפור שירותיה להנגשת נתוני פרט בלתי מזוהים לקהילת המחקר בישראל;
לתמוך בלמ"ס בהקמת תשתיות מתאימות להפקת סטטיסטיקה חקלאית;
לתמוך בלמ"ס בפיתוח מתודולוגיה מבוססת על שימוש נרחב בכלים גאו-מרחביים בניהול סקרים.
נושאי המיזם, תוצאות נדרשות, ודוחות-פעילות
למיזם ארבעה רכיבים נושאיים. לכל אחד מהם הוגדרו תוצאות נדרשות ונקבעו פעילויות להשגתן:
רכיב תוצאות נדרשות דוחות פעילות
רכיב A - ניהול איכות של הסטטיסטיקה הרשמית במערכת הסטטיסטית הלאומית
רכיב B - הנגשת נתוני פרט לחוקרים
רכיב C - מרשם ומפקד חקלאות
רכיב D - כלים מתודולוגיים ומרחביים (GIS) לשיפור האיכות והיעילות של סקרי שדה
מסמכי המיזם
מכרז הבקשה להצעות (Twinning Fiche) אשר הופנה למדינות החברות באיחוד, ובו זכתה הלשכה הסטטיסטית של דנמרק
אירוע ההשקה ותמונות מהאירוע
     מצגת 1
     מצגת 2
     מצגת 3
     מצגת 4
העלון הרשמי של מיזם התאומות
הודעות לעיתונות:
     - הודעה לתקשורת על השקת המיזם- (בעברית)
     - הודעה לתקשורת על השקת המיזם- (באנגלית)
מידעונים רבעוניים:
     - ידיעון I, יוני 2016
     - ידיעון II, ספטמבר 2016
     - ידיעון III, דצמבר 2016
     - ידיעון IV, דצמבר 2017
     - ידיעון V, מרץ 2018
קישורים נוספים :
     - לאתר הפרויקט בלשכה הסטטיסטית של דנמרק.
      - לדף הפייסבוק של המיזם.
לדף מיזם התאומות - Twinning- 2013-2014
אירוע סיום מיזם התאומות של האיחוד האירופי לקידום סטטיסטיקה רשמית בישראל
חוברת לאירוע סיום מיזם התאומות של האיחוד האירופי
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©