לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2017
English
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות
תרשימים  

  המשך     בחר לוח לפי נושא

 
 
1. מאפיינים גאופיזיים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח מחוזות, נפות, אזורים טבעיים וימות 1.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע חודשי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית 1.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקעים 1.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ימי גשם 1.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לחות יחסית ממוצעת 1.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש, לפי תחנה 1.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
רום מפלס מי תהום בקידוחים נבחרים ומליחות ממוצעת (ריכוז כלורידים) 1.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
רום מפלס הכנרת וים המלח ומליחות ממוצעת (ריכוז כלורידים) בכנרת 1.8
 
2. אוכלוסייה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה 2.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי דת 2.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל 2.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל 2.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין ומספר זכרים ל-1,000 נקבות 2.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, מין וגיל 2.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, מחוז, נפה וצורת יישוב 2.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי ארץ מוצא וגיל 2.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, יבשת לידה ותקופת עלייה 2.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזיות אוכלוסייה בישראל לשנים 2065-2020, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל 2.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה יהודית בעולם ובישראל 2.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה 2.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי מחוז, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי מחוז, נפה ודת 2.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה, דת וקבוצת אוכלוסייה 2.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי 2.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה וצורת יישוב 2.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה 2.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין וצורת יישוב 2.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 2.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז 2.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר יבשתי, לפי מחוז ונפה 2.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר ביישובים שמנו 5,000 תושבים ויותר ב-31.12.2016 2.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר, לפי מטרופולין ויישובים נבחרים 2.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה 2.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז, נפה וצורת יישוב 2.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח יבשתי, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה - השוואות בין-לאומיות 2.28
 
3. תנועה טבעית
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת 3.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי קבוצת אוכלוסייה 3.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי מחוז מגורים ודת 3.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי צורת יישוב מגורים ודת 3.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל ומין 3.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גיל נישואין חציוני, ממוצע וממוצע משוקלל, לפי מצב משפחתי קודם ודת 3.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל, מצב משפחתי קודם ודת 3.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודים שנישאו, לפי מצב משפחתי קודם של החתן ושל הכלה 3.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת נישואין ומשך נישואין 3.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מתגרשים, לפי גיל, מין ודת 3.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז ונפה, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי פריון, לפי גיל ודת 3.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי פריון, גיל ממוצע של האם ויחס מינים בלידה, לפי תכונות נבחרות של האם 3.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי גיל האם ולפי תכונות נבחרות של האם 3.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי סדר לידה, קבוצת אוכלוסייה ודת האם 3.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי לנשים יהודיות רווקות, לפי גיל 3.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יילודים בלידות יחיד ובלידות מרובות עוברים, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וגיל האם 3.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות מת במשקל 500 גרם ומעלה, לפי תכונות נבחרות 3.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הפסקות היריון בבתי חולים, לפי סעיף החוק 3.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פניות לוועדות להפסקת היריון, לפי תכונות נבחרות 3.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פניות לוועדות להפסקת היריון, לפי דת, מצב משפחתי, גיל ותכונות נבחרות 3.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אישורים להפסקת היריון, לפי גיל, מצב משפחתי, דת, שבוע היריון וסעיף החוק 3.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה 3.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 3.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה ל-1,000 תושבים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 3.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה של יהודים ואחרים בני 45 ומעלה, לפי גיל, מין ויבשת לידה 3.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה, לפי סיבה (כל האוכלוסייה) (לפי 10-ICD) 3.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה וקבוצת אוכלוסייה (לפי 10-ICD) 3.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה, מין וגיל (לפי 10-ICD) 3.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותת תינוקות, לפי סיבות נבחרות, דת וגיל 3.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים ותמותת תינוקות - השוואות בין-לאומיות 3.33
 
4. עלייה והגירה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות ויציאות, לפי סוג אשרה 4.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה ויבשת מגורים אחרונה 4.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי סוג אשרה 4.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה, ארץ לידה וארץ מגורים אחרונה 4.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה, מין וגיל 4.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי גיל ויבשת מגורים אחרונה 4.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים בני 15 ומעלה, לפי מין, גיל ומצב משפחתי 4.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים בני 15 ומעלה, לפי משלח היד בחו"ל שדווח בעת העלייה, ולפי מין 4.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי מחוז ונפת מגורים ראשונים בישראל ולפי ארץ מגורים אחרונה נבחרת 4.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות וחזרות של ישראלים ששהו ברציפות בחו''ל שנה ומעלה, לפי שנת יציאה או שנת חזרה, גיל ומין 4.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכנסים בעלי אשרת עבודה, לפי ארץ אזרחות, גיל, מין ושנת כניסה 4.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יוצאים בעלי אשרת עבודה, לפי ארץ אזרחות, גיל, מין ושנת יציאה 4.12
 
5. משקי בית ומשפחות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי גודל משק בית, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי גודל משק בית, צורת יישוב מגורים וקבוצת אוכלוסייה 5.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית עם ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, מספר ילדים עד גיל 17 במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, מספר ילדים עד גיל 17 במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 65 ומעלה במשקי בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות, לפי סוג משפחה, סוג משק בית, גודל משפחה וקבוצת אוכלוסייה 5.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות, לפי סוג משפחה, גודל משפחה, מחוז וקבוצת אוכלוסייה 5.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודיים, לפי יבשת המוצא של כל אחד מבני הזוג 5.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות עם ילדים עד גיל 24, לפי סוג משפחה, מספר ילדים עד גיל 24 במשפחה וקבוצת אוכלוסייה 5.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 24, לפי תכונות הורה, סוג משק בית וגודל משק בית 5.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 24 במשפחות חד-הוריות, לפי תכונות הורה, סוג משק בית וגודל משק בית 5.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, גודל משק הבית ומין ראש משק הבית (סך הכל ויהודים) 5.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית עם מועסקים, לפי גודל משק בית, היקף עבודה בדרך כלל ומין ראש משק הבית (סך הכל ויהודים) 5.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית ערביים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים במשק בית, היקף עבודה בדרך כלל וגודל משק הבית 5.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מחוז ונפת מגורים 5.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה של ראש משק הבית וילדים במשק בית 5.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, דת וקבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 5.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, צורת יישוב מגורים וקבוצת אוכלוסייה 5.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, קבוצת אוכלוסייה, גודל משק בית ומספר חדרים בדירה 5.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית יהודיים המעסיקים עוזרת בית ו/או מטפלת, לפי יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 5.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הרכב הוצאות לתצרוכת של משקי בית, לפי קבוצות משניות 5.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת למשק בית, לפי מספר מפרנסים ומספר נפשות במשק הבית 5.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת למשק בית, לפי סוג משק בית 5.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו לחודש למשק בית, לפי מקור הכנסה ולפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית 5.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שבראשם שכירים, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו לחודש למשק בית ולפי תכונות ראש משק הבית 5.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שבראשם שכירים, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לחודש לנפש סטנדרטית ולפי תכונות ראש משק הבית 5.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלות על מוצרים בני-קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים נבחרים על דיור, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב 5.35
 
6. בריאות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג הוצאה ושירות 6.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג שירות, מגזר מבצע וסוג הוצאה 6.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע ומגזר מממן 6.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן וסוג שירות 6.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים בשירותי הבריאות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), ולפי מין 6.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי חולים, לפי סוג ובעלות 6.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מיטות בבתי חולים, לפי בעלות ומחלקה 6.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מיטות בבתי חולים ותפוסת מיטות, לפי מחלקה 6.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שחרורים, ימי אשפוז ושהייה ממוצעת בבתי חולים, לפי מחלקה 6.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עמדות, מיטות לאשפוז יום וימי טיפול במסגרת אשפוז יום בבתי חולים 6.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בריאות הנפש: קבלות, שחרורים, מיטות, מאושפזים ומאושפזי יום 6.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים שקיבלו חיסון מתוך הרשומים בטיפות חלב 6.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרים חדשים של שאתות ממאירות במיקומים נבחרים, לפי מין וגיל 6.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרים חדשים של שאתות ממאירות במיקומים נבחרים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 6.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מומים מולדים המתגלים בלידה וחייבים בדיווח 6.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאובחנים ב-HIV ותסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס), לפי קבוצת חשיפה ומין 6.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאובחנים חדשים של HIV ושל איידס, לפי מין 6.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של בריאות ולפי תכונות נבחרות 6.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית שוטפת לבריאות - השוואות בין-לאומיות 6.19
 
7. חברה ורווחה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה 7.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון וציפיות לעתיד מהחיים ומהמצב הכלכלי, ולפי תכונות נבחרות 7.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי תחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות 7.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי פעילות התנדבותית ולפי תכונות נבחרות 7.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי דתיות ולפי תכונות נבחרות 7.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהעבודה ולפי תכונות נבחרות 7.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 מעלה, לפי הערכת תפקודם של שירותי ממשל ומוסדות ציבוריים, ולפי תכונות נבחרות 7.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 מעלה, לפי הערכת השוויוניות במתן שירותי ממשל ומוסדות ציבוריים, ולפי תכונות נבחרות 7.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 מעלה, לפי שירות הממשל או המוסד הציבורי שבו לדעתם יש להתחיל בשיפורים, ולפי תכונות נבחרות 7.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי מתן אמון בשירותי ממשל ובמוסדות ציבוריים, ולפי תכונות נבחרות 7.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בני 20 ומעלה, לפי סוג חוזה העסקה ושביעות רצון, ולפי תכונות נבחרות 7.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בני 20 ומעלה, לפי אופן חישוב השכר ושינויים בשכר ב-12 החודשים האחרונים, ולפי תכונות נבחרות 7.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי שעות העבודה ביום וימי עבודה בשבוע, ולפי תכונות נבחרות 7.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי היבטים אישיים בעבודה ולפי תכונות נבחרות 7.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
רשומים במחלקות לשירותים חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים 7.16
 
8. חינוך והשכלה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך 8.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך ולפי מגזר מבצע ומגזר מממן 8.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים בחינוך קדם-יסודי ובמעונות יום, לפי בעלות על הגן, גיל הילד וקבוצת אוכלוסייה 8.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך קדם-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בחינוך יסודי 8.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך יסודי, לפי דרגת כיתה 8.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך יסודי, לפי פיקוח (חינוך עברי) 8.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות א-ו, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע תלמידים לכיתה בחינוך יסודי בכיתות א-ו, לפי כיתה, מגזר ופיקוח 8.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישגים של תלמידי כיתות ה בבחינות מיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), לפי תכונות נבחרות 8.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות א-ו, לפי התמדה בלימודים בתשע"ו ובמעבר לתשע"ז, ולפי פיקוח, מין ושנת עלייה 8.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בחינוך על-יסודי 8.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-יסודי, לפי דרגת כיתה 8.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-יסודי, לפי פיקוח (חינוך עברי) 8.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישגים של תלמידי כיתות ח בבחינות מיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), לפי תכונות נבחרות 8.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים שקיבלו התאמות לקראת בחינות הבגרות, לפי תכונות נבחרות 8.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי כיתות יב שנבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה 8.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות, לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות 8.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות שנבחנו ברמת חמש יחידות לימוד במקצועות נבחרים, לפי תכונות נבחרות 8.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זכאים לתעודת בגרות שנבחנו ברמת חמש יחידות לימוד במקצועות נבחרים, לפי תכונות נבחרות 8.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחני בגרות ממחזור לימודים תשס"ח, לפי זכאות לתעודת בגרות ב-2008 וב-2016 8.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה, לפי קבוצת אוכלוסייה ותכונות נבחרות 8.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך על-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך, בתשע"ו ובמעבר לתשע"ז, לפי דרגת כיתה, פיקוח, מין ושנת עלייה 8.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך במהלך שנת הלימודים ובמעבר לשנת הלימודים הבאה, לפי מעבר למסגרת לימוד חלופית 8.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה, לפי תכונות נבחרות 8.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה, לפי ענף הכשרה ומין 8.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 18-12 בעלי תיקים פליליים, לפי מסגרת לימודים, קבוצת אוכלוסייה ומין 8.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי ישיבות, לפי סוג מוסד ואזרחות 8.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי ישיבות, לפי תכונות נבחרות 8.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר, לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות 8.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בחינוך קדם-יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזית תלמידים בחינוך היסודי 8.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר בחינוך יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר בחינוך על-יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזית תלמידים בחינוך העל-יסודי 8.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכרם של עובדי הוראה במערכת החינוך, לפי תכונות נבחרות 8.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
היעדרויות של עובדי הוראה, לפי תכונות נבחרות 8.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סגל הוראה במכללות אקדמיות לחינוך לפי תכונות נבחרות 8.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-תיכון, לפי תחום לימוד, מין וגיל 8.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול הנדסאים בשנת תשס"ט, לפי שנת זכאות לתעודה ותכונות נבחרות 8.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אולפנים להנחלת הלשון העברית למבוגרים (אומדנים) 8.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לומדים וזכאים לתעודה בקורסים להכשרה ולהשתלמות מקצועית למבוגרים בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה 8.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במכינות קדם-אקדמיות, לפי מסלול ותכונות התלמידים 8.46
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
המשך לימודים גבוהים של תלמידי מכינות קדם-אקדמיות (בתוך 3 שנים), לפי תכונות נבחרות 8.47
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
המשך לימודים גבוהים של מסיימי תיכון בתוך שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים, לפי תכונות נבחרות (מעקב עד תשע"ו) 8.48
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך שנבחנו בבחינה פסיכומטרית, לפי תחום לימוד 8.49
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.50
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.51
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר שני באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.52
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך מקרב בני 39-18, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ותואר 8.53
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר 8.54
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד 8.55
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים 8.56
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.57
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, לפי תואר, שנת לימוד, תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים 8.58
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות האקדמיות, לפי תחום לימוד ותואר 8.59
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, תחום התמחות ומסלול לימודים 8.60
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר 8.61
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד 8.62
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה 8.63
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.64
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון מאוניברסיטאות וציוניהם הממוצעים, לפי מקצועות לימוד נבחרים 8.65
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהמכללות האקדמיות, לפי תחום לימוד ותואר 8.66
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום התמחות ומסלול לימודים 8.67
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים שהשלימו את לימודיהם לתואר ראשון מקרב אלה שהחלו ללמוד בשנים 2003-2001, לפי משך לימודים לתואר ביחס לפרק הזמן התקני, סוג מוסד ותחום לימוד (מעקב עד 2014) 8.68
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביעות רצון של סטודנטים שנה שנייה לתואר ראשון באוניברסיטאות ומבכללות אקדמיות, לפי נושא 8.69
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים בישראל בשנים 2010-1981 אשר שהו בשנת 2016 שלוש שנים ומעלה בחו"ל, לפי תואר, מין ותחום לימוד 8.70
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה, שנות לימוד, גיל ומין 8.71
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה מועסקים ובלתי מועסקים, לפי שנות לימוד, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.72
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בני 15 ומעלה, לפי הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים ולפי קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל ושנות לימוד 8.73
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית על מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך - השוואות בין-לאומיות 8.74
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע ציונים במדעים, בקריאה ובמתמטיקה במבחני PISA - השוואות בין-לאומיות 8.75
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ציונים במדעים ובמתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רקע כלכלי - השוואות בין-לאומיות 8.76
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גודל כיתה ממוצע, לפי דרג חינוך - השוואות בין-לאומיות 8.77
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד באוניברסיטאות, לפי מוסד ותחום לימוד 8.78
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ותחום לימוד 8.79
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה במערכת החינוך, לפי דרג חינוך, פיקוח ומחוז 8.80
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר בחינוך יסודי, לפי מקצועות הוראה ותכונות נבחרות 8.81
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר בחטיבת הביניים, לפי מקצועות הוראה ותכונות נבחרות 8.82
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי הוראה בבתי ספר בחטיבה העליונה, לפי מקצועות הוראה ותכונות נבחרות 8.83
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מנהלי בתי ספר בחינוך היסודי והעל-יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.84
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שעות עבודה שבועיות של עובדי הוראה במערכת החינוך, לפי דרג חינוך, פיקוח ומחוז 8.85
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שווה ערך משרות מלאות במערכת החינוך, לפי דרג חינוך, פיקוח ומחוז 8.86
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע תלמידים למורה ולמשרת הוראה מלאה, וממוצע שעות עבודה בשבוע לכיתה ולתלמיד, לפי דרג חינוך ופיקוח, מחוז ואשכול חברתי-כלכלי 8.87
 
9. תרבות, בידור וספורט
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות 9.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות ולפי מגזר מממן ומגזר מבצע 9.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה חודשית לתרבות, לבידור ולספורט למשק בית, לפי סוג משק בית 9.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה חודשית לתרבות, לבידור ולספורט בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 9.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שרכשו מינוי לפעילויות תרבות, בידור וספורט, לפי תכונות נבחרות 9.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שרכשו עיתונים, כתבי עת וספרים, לפי תכונות נבחרות 9.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות 9.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות הלומדים מקצועות תרבות נבחרים, לפי תואר ומין 9.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות אקדמיות, הלומדים מקצועות תרבות נבחרים, לפי תואר ומין 9.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך, המתמחים בהוראת מקצועות תרבות נבחרים וספורט, לפי תואר ומין 9.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים בחינוך על-תיכון לא-אקדמי, הלומדים בתחומי תרבות נבחרים, לפי מקצוע ומין 9.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סרטים ארוכים שהוצגו בבתי קולנוע בישראל, לפי יבשת וארץ ייצור 9.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי קולנוע, לפי מחוז 9.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מוזאונים וביקורים במוזאונים, לפי מחוז 9.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פריטים באוסף המוזאונים ובארכיוני המוזאונים, לפי מחוז 9.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות במוזאונים, לפי מחוז 9.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ביקורים, פריטים ומשרות במוזאונים, לפי מחוז 9.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ספרים וחוברות שיצאו לאור, לפי נושא 9.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ספרים וחוברות שיצאו לאור, לפי נושא ושפת הוצאה לאור 9.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ספורטאים פעילים בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים המתוקצבים על ידי מנהל הספורט, לפי ענף ספורט וגיל 9.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ספורטאים פעילים בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים המתוקצבים על ידי מנהל הספורט, לפי ענף ספורט וקבוצת אוכלוסייה 9.21
 
10. ממשלה ורשויות מקומיות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרא ללוחות בחירות והכנסת 10.0
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בחירות לכנסת, לפי בעלי זכות בחירה ומצביעים 10.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קולות כשרים בבחירות לכנסת, לפי רשימה עיקרית 10.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חברי הכנסת, לפי רשימה עיקרית 10.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצאות הבחירות לכנסת ה-20, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה באזור הסטטיסטי 10.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חוקים שנתקבלו בכנסת, לפי ועדה מטפלת 10.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הצעות לסדר היום שהועלו בכנסת, לפי נושא 10.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שאילתות שנענו בכנסת, לפי משרד ממשלה 10.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות ממשלה, מוסדות לאומיים ורשויות מקומיות, לפי מטרה 10.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי יחידה ולפי מטרה 10.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקבולי הממשלה 10.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשלומי הממשלה 10.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חוב ממשלתי 10.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר 10.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה לפי דירוג מקצועי, ועובדי דירוג מינהלי לפי דרגה 10.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקבולים ותשלומים של הרשויות המקומיות, לפי מקור תקבול, סוג תשלום ומעמד מוניציפלי 10.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלונות לנציב תלונות הציבור 10.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי מטרה - השוואות בין-לאומיות 10.17
 
11. פשיעה ומשפט
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות על סדר ציבורי 11.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שופטים, דיינים, עורכי דין, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר 11.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעי עבריינות - בני 20 ומעלה ומשקי בית, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה 11.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, לפי סוג עברה כנגד הפרט ותכונות נבחרות 11.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נאשמים במשפטים פליליים, לפי תכונות נבחרות 11.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מבוגרים מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות 11.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קטינים מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות 11.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קטינים שאינם מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות 11.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מבוגרים וקטינים תושבי ישראל המורשעים בדין, לפי סוג עברה, צורת יישוב מגורים ויישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר 11.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מבוגרים וקטינים שאינם תושבי ישראל המורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות 11.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני נוער ומבוגרים בטיפול שירותי מבחן, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 11.11
 
12. עבודה ושכר
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, ואוכלוסיית בני 54-25 (גילי עבודה עיקריים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי צורת יישוב מגורים, גיל ומין 12.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה במטרופולין תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, לפי תכונות כוח העבודה ומין 12.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מחוז ונפת מגורים, יישובים המונים 100,000+ תושבים ומין 12.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים בכוח העבודה, לפי יבשת לידה, תקופת עלייה, גיל ומין 12.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, גיל, מין ודת 12.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין 12.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים נשואות בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל 12.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים יהודיות שאינן רווקות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים שלהן (בני 14-0), גיל הילד הצעיר ותכונות נבחרות 12.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מין ותכונות נבחרות 12.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, אחוז שכירים ואחוז מועסקים העובדים חלקית, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 12.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), צורת יישוב מגורים וצורת יישוב עבודה 12.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מחוז ונפת מגורים 12.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז מגורים, מחוז עבודה ומין 12.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה 12.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 12.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 12.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים יהודים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מין, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מעמד בעבודה ומין 12.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי סיבה לעבודה חלקית, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות, ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 12.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי מין, דת, גיל, שנות לימוד ועבודה ב-12 החודשים האחרונים בישראל 12.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי מין, צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי משך ואופן חיפוש עבודה והיקף משרה שחיפשו 12.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי סיבה להפסקת עבודה, תעסוקה לפני חיפוש עבודה ומועד הפסקת עבודה אחרונה 12.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי יחס קרבה לראש משק הבית ולפי מספר בלתי מועסקים, מועסקים וילדים בני 14-0 במשק הבית 12.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, תקופת עלייה, גיל ומין 12.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 12.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ומשלח יד (סיווג 2011) 12.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 34-15, לפי עבודה ולימודים, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 12.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 12.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות פנויות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומשלח יד (סיווג 2011) 12.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, משרות פנויות ויחס בין היצע (מחפשי עבודה) לביקוש (משרות פנויות), לפי קבוצות נבחרות של משלחי יד (סיווג 2011) 12.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר 12.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011) (כולל משרות של עובדים זרים) 12.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים זרים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011) 12.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו''ל, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (ראשי ומשנה) (סיווג 2011) 12.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר 12.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי (סיווג 2011) 12.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות, משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, על פי קובץ מס הכנסה, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים, לפי משלח יד (סיווג 2011) ומין 12.46
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים, לפי שנות לימוד ומין 12.47
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דורשי עבודה בלשכות עבודה של שירות התעסוקה, לפי סוג תביעה ותכונות נבחרות 12.48
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תביעות ואישורי המשך לתשלום דמי אבטלה שהוגשו למוסד לביטוח לאומי 12.49
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביתות והשבתות, שובתים ומושבתים, ימי עבודה שאבדו ועיצומים 12.50
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה בכוח העבודה, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.51
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים בני 15 ומעלה בכוח העבודה, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.52
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעור תעסוקה של בני 15 ומעלה, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.53
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בני 74-15 בתחום ההייטק מכלל המועסקים בני 74-15, לפי מין - השוואות בין-לאומיות 12.54
 
13. מחירים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מחירים 13.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מחירים נבחרים 13.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן 13.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי קבוצה 13.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי ענף כלכלי 13.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שינויים במדד מחירי דירות, כל שנה לעומת קודמתה 13.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי קבוצה 13.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי בנייה 13.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי קבוצה ראשית 13.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה 13.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי קבוצה 13.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה 13.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תפוקה ותשומה בחקלאות, לפי קבוצה 13.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה 13.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 13.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 13.16
 
14. חשבונות לאומיים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות, בשנים 1995-1950 14.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות, בשנים 2016-1995 14.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי נקי לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) והכנסה לאומית 14.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה לאומית וחיסכון לאומי 14.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חלוקת ההכנסה הלאומית 14.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תמורה לשכירים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 14.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, תמורה לשכירים ליחידת תוצר ותשואה ליחידת הון 14.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לצריכה ציבורית 14.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות והוצאות ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות לאומיים ומוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח 14.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מסים ותמיכות 14.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לצריכה פרטית, לפי מטרה ולפי סוג הוצאה 14.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה פנויה מותאמת וחיסכון של משקי בית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 14.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות והוצאות מלכ"רים, לפי תחום פעילות 14.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות והוצאות מלכ"רים, לפי תחום וסוג פעילות 14.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מימון השקעה מקומית גולמית 14.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה מקומית גולמית, לפי סוג נכס וענף כלכלי (סיווג 2011) 14.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה מקומית גולמית בתשתיות 14.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי 14.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלאי נכסים קבועים ומלאי הון נקי, לפי סוג נכס וענף כלכלי (סיווג 2011) 14.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא ויבוא סחורות ושירותים והכנסות ששולמו בחו"ל 14.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עסקאות שוטפות עם חו"ל 14.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן לאומי מאוחד, לפי סוג נכס ומגזר 14.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לוח היצע (סיווג 2011) 14.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) - השוואות בין-לאומיות 14.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ותמ''ג לנפש - השוואות בין-לאומיות 14.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שווי כוח קנייה ומדדי רמת מחירים לתמ"ג - השוואות בין-לאומיות 14.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) - במונחי שווי כוח הקנייה - השוואות בין-לאומיות 14.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ''ג) ושימושים מקומיים במקורות לנפש במחירים בין-לאומיים - השוואות בין-לאומיות 14.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי רמת המחירים לתוצר מקומי גולמי (תמ''ג) ולשימושים מקומיים במקורות - השוואות בין-לאומיות 14.29
 
15. חשבונות בין-לאומיים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן תשלומים 15.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסי המשק בחוץ לארץ 15.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
התחייבויות המשק לחו"ל 15.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון שוטף 15.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון פיננסי 15.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסים והתחייבויות של המשק כלפי חו"ל 15.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יתרת ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל, לפי מדינה 15.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יתרת ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל, לפי מדינה 15.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מסחר בין-לאומי של חברות-אם ישראליות המחזיקות חברות-בת בחו"ל 15.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מסחר בין-לאומי של חברות ישראליות המוחזקות בידי תושבי חו"ל 15.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מכירות של סחורות ושירותים על ידי חברות-בת בחו''ל המוחזקות בידי חברות ישראליות, לפי מדינה 15.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מכירות של סחורות ושירותים על ידי חברות-בת בחו''ל המוחזקות בידי חברות ישראליות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 15.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה של חברות-אם ישראליות המחזיקות חברות-בת בחו"ל, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 15.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה של חברות ישראליות המוחזקות בידי תושבי חו"ל, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 15.14
 
16. יבוא ויצוא
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא סחורות ושירותים 16.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
התאמת נתוני סחר חוץ להגדרות מאזן התשלומים 16.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא (סיווג 2011) לפי קבוצת סחורות (נטו) 16.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי יבוא לפי ייעוד כלכלי, ומדדי יצוא לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 16.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא לפי ארץ קנייה ויצוא לפי ארץ יעד 16.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא, לפי הסיווג הבין-לאומי האחיד של הסחר - SITC (עדכון IV) 16.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ייעוד כלכלי 16.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ייעוד כלכלי וארץ קנייה עיקרית 16.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ארץ מקור וארץ קנייה 16.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך יבוא, מסים ותשלום ממוצע בשקלים חדשים לדולר על ידי יבואן, לפי ייעוד כלכלי 16.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא תעשייתי, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 16.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וארץ יעד עיקרית 16.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 16.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא סחורות ושירותים, לפי ענף כלכלי של היצואן (סיווג 2011) 16.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא שירותים, לפי סוג שירות 16.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא שירותים עסקיים, לפי מדינה 16.16
 
17. שוקי הכספים וההון
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסים כספיים בידי הציבור 17.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור 17.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות מוסדות בנקאיים 17.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות תאגידים בנקאיים מסחריים 17.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של איגרות חוב הרשומות בבורסה לניירות ערך, לפי סוג איגרת 17.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של מניות וניירות ערך הניתנים להמרה הרשומים בבורסה לניירות ערך, לפי ענפי מסחר 17.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גיוס הון באמצעות הבורסה לניירות ערך, לפי סוג נייר ערך 17.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים לאיגרות חוב נסחרות בבורסה לניירות ערך 17.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים למניות נסחרות בבורסה לניירות ערך, לפי ענפי מסחר 17.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שערי חליפין יציגים של מטבעות חוץ 17.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שערי חליפין יציגים ממוצעים של מטבעות חוץ 17.11
 
18. עסקים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי של המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות ושעות עבודה בשבוע במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל של משרות שכיר 18.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פתיחה וסגירה של עסקים במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות עסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל של משרות שכיר 18.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישרדות עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים ופדיון על פי נתוני מס ערך מוסף, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז פדיון בשיעור מע"מ אפס מתוך סך כל הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 18.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי פדיון (מכירות) ברשתות שיווק, לפי קבוצת סחורות 18.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים, לפי קבוצות מוצרים ושירותים 18.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקה של מוצרים בני-קיימה נבחרים לשוק המקומי 18.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים, משרות, פדיון, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סדר) (סיווג 2011) 18.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים, משרות, פדיון, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (מפורט) (סיווג 2011) 18.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענפי הכלכלה (סיווג 2011), לפי מגזר ותת-מגזר 18.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מגזר ותת-מגזר 18.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן לפי ענף כלכלי (סדר) (סיווג 2011) 18.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה, ערך מוסף גולמי ויצוא בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) (סיווג 2011) 18.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות, תמורה למשרות ותמורה ממוצעת למשרה בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) (סיווג 2011) 18.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) - השוואות בין-לאומיות 18.19
 
19. חקלאות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח חקלאי, נתונים נבחרים (סיווג 2011) 19.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח גידולים חקלאיים 19.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח גידולים חקלאיים, לפי אזור טבעי 19.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח גידולים חקלאיים, לפי מועצה אזורית 19.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיווק בעלי חיים ותוצרתם, לפי אזור טבעי 19.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיווק בעלי חיים ותוצרתם, לפי מועצה אזורית 19.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח יער נטוע 19.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חקלאות אורגנית 19.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תעסוקה בענף החקלאות 19.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעות גולמיות בחקלאות, לפי סוג נכס 19.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס 19.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משק החי 19.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה, תפוקה ומדדי נפח ומחיר 19.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה, תפוקה ותוצר מקומי בחקלאות 19.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה בחקלאות 19.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צריכת מים בחקלאות, לפי צורת יישוב 19.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה חקלאית, לפי ענף ומוצר 19.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך תפוקה חקלאית, לפי ייעוד וענף 19.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור של מוצרים נבחרים 19.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא של מוצרים נבחרים 19.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא של מוצרי חקלאות טריים נבחרים 19.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קבלת ירקות ופירות נבחרים במפעלי תעשייה 19.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן אספקת מזון 19.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת אנרגיה לתזונה (קלוריות) ואבות מזון לנפש ליום 19.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת ויטמינים ומינרלים לנפש ליום 19.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת אנרגיה לתזונה (קלוריות), שומן וחלבון לנפש ליום - השוואות בין-לאומיות 19.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח חקלאי ושטח יער - השוואות בין-לאומיות 19.27
 
20. תעשייה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות, שכר ופדיון בתעשייה, כרייה וחציבה (סיווג 2011) 20.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומשרות בתעשייה, כרייה וחציבה, לפי קבוצת גודל (סיווג 2011) 20.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים, משרות, פדיון, עלות עבודה ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 20.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי, משרות שכיר, פדיון ושכר בתעשייה, כרייה וחציבה (מדדים) 20.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עלות עבודה ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) (מדדים) 20.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים, משרות, שעות עבודה למעשה ועלות עבודה ושכר בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 20.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מכירות לשוק מקומי וליצוא בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 20.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי ומספר משרות שכיר בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 20.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי ומשרות שכיר, לפי ענף כלכלי (ענף משנה) (סיווג 2011) (מדדים) 20.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומשרות בתעשייה, לפי קבוצת גודל ומגזר (סיווג 2011) 20.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומשרות, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 20.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות בתעשייה, לפי מחוז ונפה (סיווג 2011) 20.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון הייצור של תעשייה, כרייה וחציבה לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 20.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון הייצור של התעשייה, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 20.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי עצמה טכנולוגית (סיווג 2011) 20.15
 
21. אנרגיה ומים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן אנרגיה 21.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת אנרגיה ראשונית, יחס אנרגיה וצריכה סופית של אנרגיה לנפש 21.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור חשמל ואספקת חשמל 21.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הפקה וצריכה של מים 21.4
 
22. בינוי
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בינוי - נתונים נבחרים 22.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה גולמית בבינוי, לפי ייעוד, מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 22.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים, משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענף בינוי (סיווג 2011) 22.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן ענף בינוי (סיווג 2011) 22.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תעסוקה בענף בינוי 22.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, לפי ייעוד 22.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, לפי ייעוד, צורת יישוב ומחוז 22.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה שלא למגורים, לפי ייעוד ומחוז 22.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות וחדרים 22.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות, לפי מאפייני בניין 22.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות, לפי צורת יישוב ומחוז, ולפי מספר דירות בבניין ודירות שנוספו לבניינים קיימים 22.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות חדשות שנמכרו, לפי מחוז ויישובים שבהם 100,000+ תושבים 22.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חודשי בנייה - ממוצע לבניין בבניינים למגורים שהסתיימה בנייתם, לפי שטח הבניין 22.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה ודירות, לפי שנת קבלת היתר הבנייה 22.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג ורוחב 22.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הרחבה ושיקום כבישים, לפי מחוז, סוג וציפוי 22.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות מים, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינורות 22.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות ביוב ותיעול, לפי מחוז 22.18
 
23. תיירות ושירותי הארחה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות ויציאות של ישראלים ומבקרים מחו''ל 23.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות לחו''ל של ישראלים וכניסות מבקרים, לפי אופן מעבר 23.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות לחו''ל של ישראלים, לפי גיל ומין 23.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חזרות של ישראלים, לפי משך שהייה בחו"ל ולפי אופן מעבר 23.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות מבקרים, לפי ארץ אזרחות 23.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות תיירים, לפי גיל ומין 23.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות מבקרים, לפי משך שהייה בישראל ולפי אופן מעבר 23.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת מטוסים ונוסעים נכנסים ויוצאים, לפי סוג טיסה והשתייכות לאומית של חברת התעופה 23.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי מלון - לוח סיכום 23.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי מלון, לפי רמה וסוג 23.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מלונות תיירות, חדרים, תפוסה, לינות, פדיון ומשרות במלונות תיירות ביישובים נבחרים 23.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אכסניות נוער, אירוח כפרי ובתי ספר שדה (עם אכסניה), לפי מחוז 23.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון כלכלי של מלונות תיירות, סך הכל וממוצע לחדר, לפי רמה 23.13
 
24. תחבורה ותקשורת
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחבורה - נתונים פיזיים 24.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובדלרות, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 24.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי רכבת (סיווג 2011) 24.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי אוטובוסים בקווים קבועים (סיווג 2011) 24.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אניות, תפוסה ומעמס של צי הסוחר הישראלי, לפי סוג וגיל האנייה 24.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צי המטוסים, לפי סוג מטוס, סוג מנוע, גיל מטוס וקיבולת 24.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת אניות, מטענים ונוסעים בשירותים של נמלי ים (סיווג 2011) 24.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת מטוסים, מטענים ונוסעים, פדיון ותשומת עבודה בשירותים של נמלי תעופה (סיווג 2011) 24.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
טיסות שכר 24.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דרכים סלולות, לפי אורך ושטח 24.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב 24.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל ושנת עלייה לכביש 24.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נסועה (קילומטרז'), לפי סוג רכב 24.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע נסועה (קילומטרז') לרכב, לפי סוג רכב, ולפי גיל, סוג דלק ומשקל כולל 24.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נסועה (קילומטרז') לא-עירונית, לפי יום בשבוע 24.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי דרגת רישיון 24.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי שנת הוצאת רישיון, גיל ומין 24.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עברות נהיגה שבגינן התקבלה הרשעה או אזהרה, לפי סוג עברה ושנת עברה 24.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ישראלים מורשים לנהוג, מורשעים והרשעות, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל ומין 24.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, נפגעים, כלי רכב ונהגים מעורבים 24.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה 24.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, גיל וסוג נפגע 24.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פדיון, ערך מוסף גולמי ותשומת עבודה בשירותי דואר ובלדרות (סיווג 2011) 24.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים פיזיים, פדיון, ערך מוסף גולמי ותשומת עבודה בשירותי תקשורת (סיווג 2011) 24.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כלי רכב מנועיים ורמת מינוע - השוואות בין-לאומיות 24.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעים והרוגים בתאונות דרכים - השוואות בין-לאומיות 24.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים - השוואות בין-לאומיות 24.27
 
25. בנקאות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מערכת החשבונות של התאגידים הבנקאיים - חשבונות ייצור וחלוקת הכנסה 25.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מערכת החשבונות של התאגידים הבנקאיים - חשבונות הצבר 25.2
 
26. מחקר ופיתוח
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מבצע 26.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מבצע ומגזר מממן 26.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מימון מו"פ אזרחי על ידי משרדי ממשלה, לפי יעד 26.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פדיון, הוצאות, השקעות ומימון ממשלתי בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 26.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 26.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מרכזי מו''פ של חברות רב-לאומיות, לפי מדדים נבחרים (סיווג 2011) 26.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מימון ההוצאה למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי תכונות נבחרות (סיווג 2011) 26.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית למחקר ופיתוח (מו"פ) - השוואות בין-לאומיות 26.8
 
27. סביבה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירה על הסביבה, לפי מגזר מבצע, תחום סביבתי וסוג הוצאה 27.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירה על הסביבה, לפי מגזר מבצע וסוג הוצאה 27.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי תחום סביבתי וסוג הוצאה 27.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלק 27.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלק, לפי סוג דלק 27.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלק, לפי צרכן דלק 27.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות של גזי חממה, לפי מקור 27.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי גפרית דו-חמצנית (SO2) וכלל תחמוצות חנקן (NOx) בתחנות ניטור גבוהות 27.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי אוזון (O3) וחלקיקי אבק מרחף (SPM) בתחנות ניטור גבוהות 27.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי כלל תחמוצות חנקן (NOx) ופחמן חד-חמצני (CO) בתחנות ניטור תחבורתיות 27.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות מיקרוביאליות של מי שתייה, לפי מחוז וצורת יישוב 27.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות מיקרוביאליות של מי חופי הרחצה 27.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות כימיות וביולוגיות של מי נחלים 27.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שפכים גולמיים, קולחין ומים מושבים במפעל השפד"ן (שפכי גוש דן) 27.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שפכים במכוני טיפול 27.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פסולת ממוחזרת, לפי סוג 27.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פסולת מוצקה שנאספה ברשויות המקומיות, לפי מחוז ונפה 27.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמות פסולת ומחזור והוצאה על טיפול בפסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 27.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמות פסולת מסוכנת שהועברה לחברה לשירותי איכות הסביבה לטיפול באתר רמת חובב, לפי סוג חומר ושיטת טיפול 27.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקריות חומרים מסוכנים, לפי מאפיין תקרית 27.20
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©