מספר הדירות בהיתרי בנייה
ביוזמה פרטית,לפי יישוב ושנת
הוצאת ההיתר
,נתונים שנמסרו ללמ"ס על ידי הרשויות המקומיות/ ועדות לתכנון ובנייה
הנתונים עודכנו בפעם האחרונה ביוני 2016
ומאז לא מתעדכנים
מ 1.07.2016 - הוחלט להפסיק לפרסם נתונים לפי יוזם הבנייה ולפי בעלות על קרקע
חיפוש לפי מועצה אזורית חיפוש לפי יישוב
 
רשימת היישובים וסמליהם
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©