English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 22/12/2019 - 26/12/2019

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
ראשון 22.12 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - נובמבר 2019 13:00
ראשון 22.12 חודשית מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה )הסיווג האחיד 2011 ) על פי נתוני מע"מ - אוקטובר 2019 13:00
ראשון 22.12 חודשית הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה - אוקטובר 2019 13:00
שני 23.12 שנתית האוכלוסייה הנוצרית בישראל נתונים לרגל חג המולד - 25.12.2019 - 2018 13:00
שני 23.12 חודשית נתונים מסקר כוח אדם - נובמבר 2019 13:00
שלישי 24.12 שנתית הוצאות משק הבית ב-15 הערים הגדולות בישראל - 2018 13:00
שלישי 24.12 חודשית ייצוא שירותים - אוקטובר 2019 13:00
רביעי 25.12 רבעונית מדדי מחירים בסחר חוץ - רבע שלישי - 2019 13:00
רביעי 25.12 חודשית לינות במלונות תיירות - נובמבר 2019 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©