הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - כלכלת ישראל   -  תוצר מקומי גולמי והשימושים במקורות
 
תוצר מקומי גולמי והשימושים במקורות
English
  
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2020 351,514 מיליוני ש"ח
16/07/2020 - עודכן ב
  
 הגדרות והסברים
  הגדרות והסברים לפי תקן קרן המטבע הבין-לאומית (IMF)
 מועדים וכללים לפרסום
¦תחזית שנתית -פרסום הודעות לעיתונות לתקשורת בנושא חשבונות לאומיים - לשנת 2018
 שינויים בהצגת החשבונות הלאומיים
 מדיניות עדכון הסטטיסטיקה בחשבונות לאומיים
החשבונות הלאומיים 2018      למצגות נוספות...
7. תמורה לעבודה 1. תוצר מקומי גולמי
8. הכנסה וחיסכון 2.  ההוצאה לצריכה פרטית
9. אינדיקטורים כלכליים חודשיים 3.  השקעה מקומית גולמית
10. המאזן הלאומי 4.  המגזר הממשלתי
11. השוואות בין-לאומיות 5. יצוא ויבוא סחורות ושירותים
  6. תוצר מקומי נקי
   
לוחות מתוך פרסום "רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ;ינואר-מרץ 2020":
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס  מאגר הנתונים של הלמייס
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.2.2018 לקט אינדיקטורים כלכליים - נובמבר 2017-ינואר 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.7.2020 חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2020
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.6.2020 ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2017
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 27.2.2020 חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
חשבונות לאומיים, 2016-1995 (פ"מ 1709)
תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2013-2005 (פ"מ 1608)
לוח היצע ושימושים 2006 ולוח היצע 2008-2007 (פ"מ 1467)
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2012-2006
חשבונות המגזר הממשלתי, 2014-1995 (פ"מ 1637)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל) המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©