הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - כלכלת ישראל   -  מדדי מחירים
 
מדדי מחירים
גרף שנתי גרף % שינוי מדד מדדים עיקריים בחודש אוקטובר 2020
0.3 100.4 מדד המחירים לצרכן - כללי (הבסיס: ממוצע 2018=100.0)
0.2 100.1       מזה: המדד ללא ירקות ופירות (הבסיס: ממוצע 2018=100.0)
0.3 99.4       מזה: המדד ללא דיור (הבסיס: ממוצע 2018=100.0)
0.2 98.9       מזה: המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור (הבסיס: ממוצע 2018=100.0)
0.3 101.0       מזה: המדד ללא אנרגיה (הבסיס: ממוצע 2018=100.0)
-0.5 87.8 מדד מחירי תפוקת התעשייה - כללי (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
-0.1 99.4       מזה: המדד ללא דלקים (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
-0.6 87.7       מזה: מדד מחירי תפוקת התעשייה (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
-0.1 99.8       מזה: מדד מחירי תפוקת התעשייה (ללא כרייה וחציבה וללא דלקים) (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
-0.1 114.6 מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - כללי (הבסיס: יולי 2011=100.0)
-0.1 107.4 מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים - כללי (הבסיס: ינואר 2012=100.0)
0.0 123.9 מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי (הבסיס: ינואר 2010=100.0)
-2.0 173.3 מדד מחירי תשומה בענף החקלאות - כללי (הבסיס: ממוצע 2000=100.0)
-0.3 96.2 מדד מחירי תשומה באוטובוסים - כללי (ללא שירותי דיור) (הבסיס: ינואר 2020=100.0)
-0.3 103.9 מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - כללי (ללא שירותי דיור וללא התמורה למשרות שכיר) (הבסיס:
-0.2 102.3       מזה: מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - כללי (ללא שירותי דיור) (הבסיס: מאי 2020=100.0)
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מדדים לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מדדים עיקריים בפורמט   לחודש האחרון (לתקופות נוספות)חישובי הצמדה
מדדים עיקריים בפורמט  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
המדריך הבינלאומי של המדד
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.11.2020 מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2020
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.11.2020 מדד מחירי יצרן-אוקטובר 2020
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.11.2020 מדדי מחירי תשומות - אוקטובר 2020
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.1.2016 מדדי המחירים לחודש דצמבר 2015 וסיכום שנת 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.1.2019 עדכון מדד המחירים לצרכן - 2019
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.6.2020 ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
לוחות מתוך "הירחון לסטטיסטיקה של מחירים " האחרון:
מדדי מחירים חודשיים
אחוזי שינוי של מדדי מחירים חודשיים (כל חודש לעומת קודמו)
 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מדדי מחירים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מדדי מחירים נבחרים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מדד מחירים לצרכן
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
מצגות
  מדדי המחירים בשנת 2013
  מדדי המחירים בשנת 2011
  מדדי מחירי דיור: מתודולוגיה ונתונים
למצגות קודמות...
 
 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט אינדיקטורים מתחום מחירי הנדל"ן - תאור המצב הקיים
 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט מדד מחירי הדירות - מתודולוגיה, נתונים והשוואה בין - לאומית
 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט כאן בונים - הכל על הבינוי בישראל
פרסומים בנושא
מדד המחירים לצרכן, 1992 (טכני 60)
... פרסומים נוספים

סטטיסטי-קל
מדד המחירים לצרכן (פרסום מס` 153 בסדרת "סטטיסטיקל") מדד המחירים לצרכן (פרסום מס` 153 בסדרת
 
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
קביעת מחירים בישראל- בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרו
נתונים סטטיסטים בנושא הנדל"ן למגורים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©