הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סביבה ואזור  -  מערכת מידע גיאוגרפי (ממ''ג) GIS
 
מערכת מידע גיאוגרפי (ממ''ג) GIS
תחום ממ"ג- גאוגרפיה (GIS) עוסק במערכת מידע גאוגרפי ובנושאים גאוגרפיים מגוונים. התחום אחראי למגוון תוצרים, שירותים ועיבודים גאוגרפיים, ובתוך כך על אספקת תשתית מרחבית ותוצרים לתכנון ולביצוע פעולות שונות של הלמ"ס, כדוגמת מפקד האוכלוסין, שירותים ליחידות הנושאיות והתפעוליות בלמ"ס ושירות ללקוחות חיצוניים.
תוכן העמוד:
קטלוג תוצרים
מפות ואטלסים: אטלס מפות נושאיות
                              מפות אינטראקטיביות
קישורים לאתרים גיאוגרפיים מומלצים
קטלוג תוצרים
סקירת שכבות גיאוגרפיות
אטלס מפות נושאיות
השנתון הסטטיסטי לישראל
נושא שנה מפות         
דוח פני החברה בישראל מס' 7- אוגדן מפות 2014
מפות מטרופולינים בישראל 2008
ישראל במפות- מפקד האוכלוסין 2008
אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 2008
מדינת ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו ,חיפה
נתונים נבחרים משכבות מפקד האוכלוסין 2008
אטלס מפות נושאיות 2002
ישראל במפות - מפקד האוכלוסין והדיור 1995
מפות אינטראקטיביות
ArcGIS Online נתונים סטטיסטיים מישראל ב
בינוי - רב שנתי
יישובים בישראל - רב שנתי
רשויות מקומיות בישראל - רב שנתי
שנתון סטטיסטי לישראל - רב שנתי
תאונות דרכים עם נפגעים - רב שנתי
תחבורה ביישובים - רב שנתי
מפקד האוכלוסין 2008
  
אתרים גיאוגרפיים (GIS)
  • א. אתרים גיאוגרפיים ממשלתיים בישראל
  • ב. אתרים גיאוגרפיים בלשכות סטטיסטיות בעולם
  • ג. אתרים גיאוגרפיים בין-לאומיים
פרסומים בנושא
שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל מס` 173)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
אקלים (סטטיסטיקל מס` 162) אקלים (סטטיסטיקל מס` 162)
 
מידע על מערך שימושי הקרקע הסבר
למפה לחץ על התמונה
מידע על מערך שימושי הקרקע מידע על מערך שימושי הקרקע
"טופוגרפיה נושאית" צפיפות דירות הסבר
למפה לחץ על התמונה
מפות הגירה
למפה לחץ על התמונה
מפות הגירה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©