תעשייה - מדדי עלות לשעת עבודה בתשלום
נתוני מגמה 
בסיס : 2004=100.0 
 
 
סדרה ישנה :
עלות לשעת עבודה בתשלום כולל חיוץ לחודשיים נוספים - נתוני מגמה
 
סדרה חדשה :
עלות לשעת עבודה בתשלום - נתוני מגמה
(הנתון האחרון בסדרה המקורית הוא על סמך כ- 80% מהתצפיות)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©