השכלה גבוהה בישראל - מה מספרים המספרים
 
ביום: חמישי בתאריך: 26/04/2018, יא" אייר תשע"ח בין השעות: 14:30-08:30
מקום: אולם עינן, קניון מודיעין
לוח זמנים:
 
09:00-08:30 התכנסות 
09:10-09:00 ברכות  פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס
09:20-09:10 ברכות  גב' מרב שביב, סמנכ"ל תכנון ומדיניות, המועצה להשכלה גבוהה
מושב ראשון: 
09:40-09:20 השכלה גבוהה בישראל - תמונת מצב ומגמות  מר אביאל קרנצלר, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
10:00-09:40 שילוב נתוני השכלה גבוהה בנתוני אורך לכלל האוכלוסייה  פרופ' משה יוסטמן, יו"ר הוועדה הציבורית המייעצת בנושא חינוך והשכלה
10:15-10:00 סופרים את מדעי הרוח?!  מר מתן שוקרון, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
10:35-10:15 הפרדוקס של מדעי הרוח - משבר ותקווה  פרופ' חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר אילן ומכללת סמינר הקיבוצים
11:00-10:35 הפסקה 
מושב שני: 
11:15-11:00 השכלה גבוהה בישראל מנקודת מבט אזורית  מר אורי נפתלוביץ', תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
11:35-11:15 השכלה גבוהה בפריפריה  מר אורנן פודם, מנהל תכנית "הישגים" - התוכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה בפריפריה, עמותת אלומה
11:50-11:35 מיומנויות שסטודנטים משפרים במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בהשכלה הגבוהה  גב' סילביה ליפלבסקי, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
12:10-11:50 כישורים - המפתח לקריירה בשוק העבודה העתידי  גב' דליה נרקיס, חברת הוועדה הציבורית לשוק העבודה ב-2030
12:30-12:10 חידון בנושא השכלה גבוהה 
12:45-12:30 חרדים להשכלה גבוהה  גב' מירי אלון, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
13:05-12:45 אמנות ועיצוב, חרדיות, בצלאל, השכלה גבוהה - (לא) יכול להיות?  גב' רבקה ורדי, מנהלת "אמן" והשלוחה החרדית של בצלאל
13:15-13:05 הפסקה קצרה 
13:30-13:15 האוניברסיטה הפתוחה בישראל  גב' אינה ליטבק, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
13:45-13:30 נשירה לאחר שנת הלימודים הראשונה במערכת ההשכלה הגבוהה  גב' סילביה ליפלבסקי, תחום השכלה גבוהה ומדע, למ"ס
14:30-13:45 ארוחת צהרים קלה 
הערות: להרשמה: http://bit.ly/2FMXnPI
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©