נציגי למ''ס בכנסים בין-לאומיים
Representatives of the CBS in International Conferences
אינדיקטורים בחינוך - גב' ליבי שפירא
   קבוצת עבודה של OECD לאינדיקטורים בחינוך, טאלין, אסטוניה , 14/10/2013 - 15/10/2013
 
Developing a NESLI Indicator on Tertiary Faculty - Mrs. Libby Shapira
OECD Education Indicators Programme (INES), Tallinn, Estonia , 14/10/2013 - 15/10/2013
שיטות חדשות לאיסוף נתונים סטטיסטיים - מר אריה אהרון
   קבוצת עבודה של האו"ם לדיון בשיטות חדשות לאיסוף ולניהול נתונים סטטיסטיים, ג'נבה, שוויץ , 31/10/2012 - 02/11/2012
Designing Low Cost Rapid Data Collection Systems - Mr. Arye Aharon
Seminar on New Fronties for Statistical Data Collection, Geneva, Switzerland , 31/10/2012 - 02/11/2012
 Full Text
נתוני תאונות דרכים בישראל: מקורות הנתונים, שיתופי פעולה והפצת נתונים - גב' אורית ילון-שוקרון
   המפגש ה-14 של קבוצת IRTAD/OECD, פריז, צרפת , 17/04/2012
 
Israel: Data Sources, Collaborations & Data Dissemination - Mrs. Orit Yalon-Shuqrun
The 14th meeting of the IRTAD Group, Paris, France , 17/04/2012
קידום של שכירים במקום העבודה: האם גברים מקודמים יותר? - גב' נורית דוברין
   הכנס הבינלאומי העשירי של ISQOLS, בנגקוק, תאילנד , 08/12/2010 - 10/12/2010
Promotion of employees in the workplace: Are men promoted more than women? - Mrs. Nurit Dovrin
10th ISQOLS International Conference, Bangkok, Thailand , 08/12/2010 - 10/12/2010
הסטטיסטיקה החקלאית בישראל - גב' חנה טובי (בשיתוף עם ג'מאל מדלג', משרד החקלאות)
   מפגש של מדסטט 3 בנושא חקלאות, פריז, צרפת , 01/12/2010 - 03/12/2010
 
Agricultural statistics in Israel - Mrs. Hana Tubi (with Jamal Medlege, Ministry of Agriculture)
Medstat III - Agriculture Statistics Task force, Paris, France  , 01/12/2010 - 03/12/2010
מדד מחירים לענף שירותי ניקיון בישראל - גב' רות וייזנר
   המפגש ה-25 של קבוצת העבודה Voorburg Group בנושא סטטיסטיקה של ענפי השירותים, וינה, אוסטריה , 20/09/2010 - 24/09/2010
SPPI for cleaning activities in Israel - Mrs. Ruth Vizner
25 meeting of Voorburg Group on service statistics, Vienna, Austria , 20/09/2010 - 24/09/2010
 Full Text
הגירה, משלח יד, השכלה והשפעתם על ההון האנושי בישראל - ד"ר אביעד טור-סיני , גב' אפרת אוירבך
   הכנס ה-31 של האיגוד הבינלאומי למחקרי הכנסות ורווחה, סנט. גאלן, שוויץ , 22/08/2010 - 28/08/2010
 
Immigration, Occupation, Education and Their Influence on the Human Capital in Israel - Dr. Aviad Tur-Sinai , Mrs. Efrat Averbach
The 31st General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, St. Gallen, Switzerland , 22/08/2010 - 28/08/2010
קישור נתוני משטרה ובתי חולים בנושא תאונות דרכים - הנסיון הישראלי - גב' אורית ילון-שוקרון
   המפגש ה-1 של קבוצת העבודה בנושא קישור נתוני משטרה ובתי חולים, IRTAD, לונדון, אנגליה , 30/11/2009 - 01/12/2009
Linking Police and Hospital Data - The Israeli Experience - Mrs. Orit Yalon-Shuqrun
Workshop on Linking Hospital and Police Data, London, England , 30/11/2009 - 01/12/2009
אומדן ערך מניות שלא נסחרות של חברות בסקטור הציבורי - גב' סולי פלג (בשיתוף עם אפרים ליפשיץ)
   קבוצת עבודה לסטטיסטיקה פיננסית ב-OECD, פריז, צרפת , 02/11/2009 - 04/11/2009
 
Estimation of the value of unquoted shares of enterprises in the public sector - Mrs. Soli Peleg (with Ephraim Lifshitz)
OECD Working Party on Financial Accounts , 02/11/2009 - 04/11/2009
עריכת מפקד משולב בישראל - גב' אווה רוטנברג
   קבוצת עבודה של האו"ם בנושא עריכת נתונים סטטיסטיים, נוישאטל, שוויץ , 05/10/2009 - 07/10/2009
Editing the Integrated Census in Israel - Mrs. Eva Rotenberg
UNECE Work Session on Statistical Data Editing , 05/10/2009 - 07/10/2009
 Full Text
שירותי שמירה ואבטחה - גב' רות וייזנר
   המפגש ה-24 של קבוצת העבודה בנושא סטטיסטיקה של ענפי השירותים, אוסלו, נורבגיה , 14/09/2009 - 18/09/2009
 
Security and Investigation services - Mrs. Ruth Vizner
24th Voorburg Group meeting on Service Statistics , 14/09/2009 - 18/09/2009
 Full Text
שיטות אמידה לא פרמטריות של התפלגות האי-השבה ויישומן בנתוני סקר חברתי - מר יורי גובמן , ד"ר דמיטרי רומנוב
   הכנס השנתי של האיגוד הסטטיסטי האמריקאי 2009, וושינגטון, ארה"ב , 02/08/2009 - 06/08/2009
Nonparametric estimation of non-response distribution in the Israeli Social Survey - Mr. Yury Gubman , Dr. Dmitri Romanov
Joint Statistical Meeting of the American Statistical Association 2009 , 02/08/2009 - 06/08/2009
 Full Text
השכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראל - ד"ר אביעד טור-סיני , ד"ר דמיטרי רומנוב (בשיתוף עם גלית אייזמן, המועצה להשכלה גבוהה)
   הכנס השנתי של האגודה לכלכלת עבודה (SOLE), בוסטון, ארה"ב , 08/05/2009 - 09/05/2009
 
Overeducation, Job Mobility, and Earnings Mobility among Holders of First Degrees in Israel - Dr. Aviad Tur-Sinai , Dr. Dmitri Romanov (with Galit Eizman, The Council for Higher Education)
The Society of Labor Economists Annual Meeting , 08/05/2009 - 09/05/2009
הוצאות לשמירה על איכות הסביבה בישראל - ד"ר משה ינאי , מר יניב שרעבי
   סדנא של המדסטאט בנושא חשבונות סביבתיים, שטוקהולם, שוודיה , 20/04/2009 - 23/04/2009
Environment Protection Expenditure in Israel - Dr. Moshe Yanai , Mr. Yaniv Sharabi
MEDSTAT Workshop on Environmental Accounts and Expenditure , 20/04/2009 - 23/04/2009
מימון חיצוני וגלובליזציה - מר שמעון אריאלי
   קבוצת עבודה של ה-OECD בנושא סטטיסטיקה של השקעות בין-לאומיות, פריז, צרפת , 25/03/2009 - 28/03/2009
 
FDI, External Financing and Globalization - Mr. Shimon Arieli
OECD Working Group on International Investment Statistics , 25/03/2009 - 28/03/2009
 Full Text
חשבון מים בישראל - מר זאור איברגימוב (בשיתוף עם ד"ר אור גולדפרב, רשות המים)
   סדנא של המדסטאט בנושא ניסיונות מדינות הים התיכון בפיתוח חשבונות מים, וינה, אוסטריה , 03/03/2009 - 05/03/2009
Water accounts in Israel - Mr. Zaur Ibragimov (with Dr. Or Goldfarb, Water Authority)
MEDSTAT Workshop on Mediterranean experiences in developing water accounts , 03/03/2009 - 05/03/2009
סטאטוס שאלוני OECD - ד"ר משה ינאי
   קבוצת עבודה של ה-OECD על מידע סביבתי ותחזיות, פריז, צרפת , 24/11/2008 - 26/11/2008
 
OECD Questionnaires Status - Dr. Moshe Yanai
OECD Working Group on Environmental Information and Outlooks , 24/11/2008 - 26/11/2008
חשבונות מאזנים לאומיים בישראל - שיטות ושימושים - גב' נעמי פריש-צחמן , גב' סולי פלג
   קבוצת עבודה של ה-OECD בנושא סטטיסטיקה פיננסית, פריז, צרפת , 13/10/2008 - 16/10/2008
National Balance Sheet Accounts in Israel - Methods and Uses - Mrs. Noemi Frisch Zachman , Mrs. Soli Peleg
OECD Working Group on Financial Statistics , 13/10/2008 - 16/10/2008
סקר בנושא מסחר בין-לאומי בשירותים - מר שמעון אריאלי
   קבוצת עבודה של ה-OECD בנושא מסחר בין-לאומי של סחורות ושירותים, פריז, צרפת , 05/10/2008 - 07/10/2008
 
International Trade in Services Survey - Mr. Shimon Arieli
OECD Working Group on International Trade in Goods and Services , 05/10/2008 - 07/10/2008
טיפול שוטף במו"פ בחברות רב-לאומיות - גב' סולי פלג
   קבוצת משימה של ה-OECD בנושא מוצרי קניין רוחני (IPP), פריז, צרפת , 01/10/2008
Treatment of R&D flows within multinational companies - Mrs. Soli Peleg
OECD Task Force on IPP's , 01/10/2008
פיתוח מדד מחירים לענף מסחר סיטוני בישראל - גב' רות וייזנר
   המפגש ה-23 של קבוצת העבודה בנושא סטטיסטיקה של ענפי השירותים, אגואסקליינטס, מקסיקו , 22/09/2008 - 26/09/2008
 
Developing SPPI for wholesale trade in Israel - Mrs. Ruth Vizner
23th Voorburg Group meeting on Service Statistics, Aguascalientes, Mexico , 22/09/2008 - 26/09/2008
חיי השירות של מו"פ - גב' סולי פלג
   מפגש משותף של האו"מ / יורוסטאט / OECD בנושא חשבונות לאומיים וקבוצת העבודה של ה-OECD בנושא מוצרי קניין רוחני (IPP) ג'נבה, שוויץ , 01/04/2008
Service lives of R&D - Mrs. Soli Peleg
Joint UNECE / Eurostat / OECD Meeting on National Accounts and OECD task force on IPP's , 01/04/2008
מדסטאט 2 ישראל תחום סביבה - ד"ר משה ינאי (בשיתוף עם נחום יהושע, המשרד להגנת הסביבה)
   קבוצת משימה בנושא סביבה - מדסטאט 2, לרנקה, קפריסין , 01/04/2008
 
MEDSTAT II TASK FORCE Environment sector Israel - Dr. Moshe Yanai (with Nahum Yehoshua, Ministry of Environment)
TASK FORCE of Environment sector - MEDSTAT II , 01/04/2008
הוצאות לשמירה על איכות הסביבה בישראל - מר רואי עבודי , מר אמיר דוידסון
   הדרכה בנושא חשבון הוצאות לשמירה על איכות הסביבה, ניס, צרפת , 01/02/2008
Environment Protection Expenditure in Israel - Mr. Roee Abudi , Mr. Amir Davidson
Training course on Environment protection expenditures accounts , 01/02/2008
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©