חברי המועצה
יו"ר המועצה
גרונאו ראובן, יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
ועדה מרכזת
בנק ישראל, מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה, יו"ר האיגוד
האגודה הישראלית לכלכלה, נשיא האגודה
המוסד לביטוח לאומי, מנכ"ל
משרד ראש הממשלה, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסטטיסטיקן הממשלתי
משרד האוצר, הכלכלן הראשי וממונה על הכנסות המדינה
משרד האוצר, סגנית הממונה על התקציבים
חברים
אברמס מרב, רשות האוכלוסין וההגירה
אוסמן ארז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אורנשטיין אלי, משנה למנכ"ל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
אזולאי יואב, מנהל אגף א', מנהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך
אקשטיין צבי, המרכז הבינתחומי הרצליה
אשל רבינוביץ אדווה, מנהלת אגף בכיר לפיתוח הנגב, משרד לפיתוח הנגב והגליל
בינימיני יואב, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה
בן משה אליהו, מינוי אישי
בנימיני יואב, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה
בר לביא יעקב, המרכז למיפוי ישראל
גוטליב דניאל, מנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
גולדברג יאיר, מינוי אישי
גל עדו, אוניברסיטת חיפה
גליקמן חגית, ראמ"ה
גרוס סקיי, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
דור יששכר, הממונה על המחקר, משרד הפנים
היימן נועה, משרד האוצר
זילבר זאב, סגן ראש אגף התקציבים, משרד הביטחון
זנדברג איל, משרד המשפטים
זעירא יוסי, האגודה הישראלית לכלכלה
ח'מאסי ראסם, המחלקה ללימודי גיאוגרפיה והסביבה, אוניברסיטת חיפה
חביב ג'ק, מנכ"ל, מכון ברוקדייל
חוטר איתי, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי
חולי אברהם, מומחה לנושא איכות
חושן מאיה, מכון ירושלים לחקר ישראל
חיים יאיר, בנק ישראל
חיים יאיר, בנק ישראל
חכימי עידית, מנהלת תחום מדעי החברה, לשכת המדען הראשי המשרד לביטחון פנים
חנין זאב, מדען ראשי, משרד העליה והקליטה
חפץ אורי, האוניברסיטה העברית בירושלים
חקאק יאיר, מנהל תחום בכיר (מחקר ורגולציה), אגף כלכלה, משרד התקשורת
יהודה אברמסון אורנה, מנהלת מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי וממונה על קשרי חוץ - עיריית רמלה
ירמיה נורית, המדענית הראשית, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
כרמון ערן, מנהל אגף מערכות מידע, משרד התרבות והספורט
לזר זיו, התאחדות בוני הארץ
מור יוסף שלמה, מנכ"ל, המוסד לביטוח לאומי
מנדל מיכה, האוניברסיטה העברית
מני ישראלה, סמנכ"ל כלכלה ומיסים, איגוד לשכות המסחר
מצנר אורנה, ראש תחום מדע, המשרד להגנת הסביבה
מרצבך עלי, המחלקה למתימטיקה, אוניברסיטת בר אילן
נווה יואל, משרד האוצר
ניר חוה, מנהלת המחלקה למחקר ומידע סטטיסטי, עיריית חיפה
ניראל רונית, האוניברסיטה העברית בירושלים
נתנזון רובי, מנכ"ל, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית
נתניהו סיניה, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה
סאקוב ענת, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה
סויפר מילה, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים
סולטן אסתר, מנהלת תחום סטטיסטיקה ומחקר, משרד התיירות
ספיבק אביה, אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע
פוקס קמיל, ביה"ס למדעי המתימטיקה, אוניברסיטת תל-אביב
פייגין פאול, משנה בכיר לנשיא, הטכניון חיפה
פינק מיכל, מנהלת אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון, משרד הכלכלה
פרג'י דוד, החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה
פרנקוביץ צחי, מנהל החטיבה למידע וסטטיסטיקה, בנק ישראל
פרשקר יוסי, המדען הראשי, משרד התחבורה
צבע קותי, מנהל אגף למחקר, תכנון והכשרה , משרד הרווחה
צוק בר אורי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
קליין חווה, הוועדה לתכנון ותקציב, המועצה להשכלה גבוהה
קלינר אורי, משרד הבריאות
קנת רון, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה
רביע צדוק יעל, משרד החוץ
רגב חיים, משנה לסטטיסטיקן הממשלתי לשעבר
רוגר חביבה, לשכת המסחר והתעשייה, חיפה והצפון
רוזן איל, בנק ישראל
רוזן איל, בנק ישראל
ריטוב יעקב, מינוי אישי
רינות יוסי, המחלקה לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית
שבת יוסי, מנהל אגף בכיר, מידע וניתוח כלכלי, משרד הבינויי והשיכון
שחר ליאור, משרד הפנים
שטיינברג דוד, אוניברסיטת תל-אביב
שידלובסקי אלדד, ראש אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר
שידלובסקי אלדד, ראש אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר
שמחון אבי, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה
שניר ברוך, מנהל תחום כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה
תמיר יוסי, מנכ"ל, ג'וינט ישראל אשל
על המועצה
תקנון המועצה
חברי המועצה
ישיבות המועצה
ועדות נושאיות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©