מדדי המחירים לחודש דצמבר 2015 וסיכום שנת 2015
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות - תרומה ואחוז שינוי

2.מדד מחירים לצרכן - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

3.מדד המחירים לצרכן, ל''סלי'' חמישונים, לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית - תרומה ואחוזי שינוי

4.קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי

5.אחוזי שינוי תקופתיים במדדי המחירים

6.מדד מחירי דירות

7.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים -תרומה ואחוז שינוי

8.מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים -תרומה ואחוז שינוי

9.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים - תרומה ואחוז שינוי

10.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים, לפי פרקי עבודה - תרומה ואחוז שינוי

11.מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - תרומה ואחוז שינוי

12.מדד מחירי תשומה בחקלאות -תרומה ואחוז שינוי

13.מדד מחירי תשומה באוטובוסים - כלל האוכלוסייה -תרומה ואחוז שינוי

14.מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות -תרומה ואחוז שינוי

15.קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי לשנת 2015

16.ענפים ראשיים וענפי משנה במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי השינוי במחירים בשנת 2015(דצמבר 2014לעומת דצמבר 2015)

17.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ושיעורי שינוי במחירים בשנת 2015 (דצמבר 2014 לעומת דצמבר 2015)

18.תשומה בבנייה למסחר ומשרדים

19.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לפי קבוצות ולפי שעורי השינוי במחירים בשנת 2015 (דצמבר 2014 לעומת דצמבר 2015)

20.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ולפי אחוזי השינוי במחירים בשנת 2015 (דצמבר 2014 לעומת דצמבר 2015)

21.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה לפי קבוצות ושיעורי שינוי במחירים בשנת 2015(דצמבר 2014 לעומת דצמבר 2015)