ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2014
לוחות ותרשימים
1.שווי כוח הקנייה וההשוואה הבינלאומית של התמ''ג לנפש - 2014

2.שווי כוח הקנייה וההשוואה הבינלאומית של הצריכה האינדבידואלית למעשה לנפש - 2014

3.השוואה בינלאומית של התמ''ג לנפש לפי שווי כוח הקנייה ולפי שער חליפין - 2014