מדד מחירי תשומות - אפריל 2020
לוחות ותרשימים
1.מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - תרומה ואחוז שינוי

2.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - תרומה ואחוז שינוי

3.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה - תרומה ואחוז שינוי

4.מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - תרומה ואחוז שינוי

5.מדד מחירי תשומה בחקלאות - תרומה ואחוז שינוי

6.מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה - תרומה ואחוז שינוי

7.מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות - תרומה ואחוז שינוי

8.מדד מחירי תשומה לאוטובוסים זעירים - תרומה ואחוז שינוי