מדד מחירי יצרן-אפריל 2020
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי

2.המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי