אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2018
לוחות
1.הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות

2.הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט ומימונה, לפי מגזר, סוג הוצאה ופעילות

3.תרשים 1 - ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, כאחוז מהתמ''ג, 1991-2018

4.תרשים 2 - הוצאה שוטפת לתרבות, לבידור וספורט לנפש, שינוי כמותי, כל שנה לעומת קודמתה, 2018-1995

5.תרשים 3 - הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי מגזר מממן, 2018

6.תרשים 4 - ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי מגזר מבצע, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©