אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2016 - השוואה בין-לאומית
לוחות
1.הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך, כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי

2.שיעור יחסי של הוצאה ציבורית ופרטית במוסדות חינוך לפי דרג חינוך

3.הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך

4.תרשים 1 - ההוצאה הלאומית והציבורית במוסדות חינוך כאחוז מהתמ''ג 2016

5.תרשים 2 - שיעור יחסי של הוצאה ציבורית ופרטית במוסדות חינוך לכל דרגי החינוך, 2016

6.תרשים 3 - הוצאות המגזר הממשלתי לחינוך, לפי דרג חינוך, כאחוז מסך הוצאות המגזר הממשלתי 2016

7.תרשים 4 - הוצאה על מוסדות חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות ממקורות ציבוריים ופרטיים לפי סוג הוצאה, 2016

8.תרשים 5 - הוצאה על מוסדות חינוך על-תיכון וחינוך גבוה ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי סוג הוצאה, 2016

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©