אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2018: נתוני הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל
לוחות
1.הכנסות והוצאות של משקי בית, ש"ח, 2018

2.הכנסה כספית נטו והוצאה כספית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2018

3.הרכב ההוצאה לתצרוכת לפי סעיפי הוצאה ראשיים, 2018

4.אחוז שינוי ריאלי בהוצאה לפי סעיפים ראשיים, בין מחירי 2018 למחירי 2017

5.מדד ג'יני למדידת אי-שוויון בהכנסות, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, בנקודות, 2018-1997

6.הרכב ההכנסות בחמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית לפי מקור הכנסה, 2018

7.אחוזי בעלות על מינוי לאינטרנט ומינוי לטלויזיה בכבלים ובלוויין, שנים נבחרות

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©