אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר - ספטמבר 2019
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.כניסות תיירים לישראל

3.כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות

4.כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

5.מקור הנתונים סה''כ כניסות תיירים (אוויר ויבשה)

6.מקור הנתונים אוויר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©