אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
יציאות וחזרות בשנת 2018 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות
לוחות
1.תרשים 1 - ישראלים יוצאים וחוזרים ומאזן הגירה באלפים, 2018-2005

2.תרשים 2 - ישראלים יוצאים, מספרים מוחלטים ושיעורים ל-1,000 תושבים באוכלוסייה, 2018-1990

3.תרשים 3 - ישראלים יוצאים וסך אוכלוסייה, לפי גיל, באחוזים, 2018

4.תרשים 4 - ישראלים יוצאים וסך אוכלוסייה בגיל 15 ומעלה, לפי מין ומצב משפחתי, באחוזים, 2018

5.תרשים 5- יהודים ואחרים ילידי חו"ל יוצאים לפי יבשת לידה, באחוזים, 2018

6.תרשים 6 - ישראלים חוזרים, מספרים מוחלטים ושיעורים ל-1,000 תושבים באוכלוסייה, 2018-1990

7.תרשים 7 - ישראלים חוזרים וסך אוכלוסייה לפי גיל, באחוזים, 2018

8.תרשים 8 - ישראלים חוזרים בגיל 15 ומעלה, לפי מצב משפחתי ומין, 2018

9.תרשים 9 - ישראלים חוזרים, לפי מספר שנות שהייה בחו"ל, 2018, באחוזים

10.תרשים 10 - ישראלים יוצאים, יהודים ואחרים, ילידי חו"ל, לפי תקופת עלייתם ארצה טרם צאתם בשנת 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©