אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מאזן האנרגיה של ישראל, 2018
לוחות
1.תרשים 1- אספקת אנרגיה ראשונית לפי סוג, 2018

2.תרשים 2 - אספקת אנרגיה ראשונית ויחס אנרגיה

3.תרשים 3 - צריכת סופית של אנרגיה לפי סוג, 2018

4.תרשים 4 - מדדי צריכה סופית של אנרגיה - סה''כ, לנפש ולתמ''ג, (בסיס 100=2013)

5.תרשים 5 - מקורות ושימושים למוצרי נפט במשק לפי סוג, 2018

6.תרשים 6 - תמהיל הדלקים לייצור חשמל (אלפי שעט"ן)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©