אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2019
לוחות
1.כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי מטרה

2.דירות חדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית וחודשי היצע

3.דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מחוז

4.תרשים 1 - כמות מבוקשת של דירות חדשות

5.תרשים 2 - דירות חדשות שנמכרו

6.תרשים 3 - כמות מבוקשת של דירות חדשות )דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן( לפי מחוז

7.תרשים 4 - דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מטרת בנייה ומחוז

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©