אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הכמות המבוקשת של דירות חדשות - שנת 2019
לוחות
1.כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי מטרה

2.דירות חדשות שנותרו למכירה וחודשי היצע

3.דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מחוז

4.תרשים 1 - דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן לפי מטרות בניה נבחרות, שנת 2019

5.תרשים 2 - דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן לפי מחוזות, שנת 2019

6.תרשים 3 - כמות מבוקשת של דירות חדשות

7.תרשים 4 - דירות חדשות שנמכרו

8.תרשים 5- כמות מבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן), לפי מחוז

9.תרשים 6. דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מטרת בנייה ומחוז

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©