אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה אפריל 2019 - מרץ 2020
לוחות
1.דירות, לפי שלב בנייה

2.דירות, לפי שלב בנייה, מספר יחידות וקומות בבניין

3.דירות, לפי שלב בנייה ומחוז

4.שטח בנייה, לפי שלב בנייה וייעוד

5.דירות שהוחל בבנייתן לאחר הריסה ובנייה מחדש של בניין, ותוספת דירות לבניינים קיימים

6.תרשים 1 - דירות שהוחל בבנייתן

7.תרשים 2 - דירות שהוחל בבנייתן לפי מחוז ולפי מספר דירות בבניין

8.תרשים 3 - דירות שבנייתן הסתיימה

9.תרשים 4 - התחלות בנייה - שטח בנייה לפי ייעוד (במיליוני מ''ר)

10.תרשים 5.- גמר בנייה - שטח בנייה לפי ייעוד (במיליוני מ''ר)

11.תרשים 6. גמר בנייה - שטח בנייה לפי ייעוד (במיליוני מ''ר)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©