אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
האם קיימת עלייה בסך התמותה בישראל בזמן הקורונה?
לוחות
1.תרשים 1 - שיעור תמותה גולמי, לפי חודש, ינואר-יולי 2020-2017

2.תרשים 2 - פטירות, סך הכל ומ-COVID-19, לפי שבוע

3.תרשים 3 - אחוז פטירות מ-COVID-19 לפי שבוע

4.תרשים 4 - שיעור פטירות לפי שבוע, ממוצע 2019-2015 עם רווח סמך ו-2020

5.תרשים 5 - שיעור פטירות של בני 70 ומעלה, לפי שבוע, ממוצע 2019-2015 עם רווח סמך ו-2020

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©