אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכלה גבוהה ותעסוקה: תעסוקה שבע שנים לאחר התחלת לימודי התואר הראשון
לוחות
1.תרשים 1 - שיעור הלא-מועסקים בתשע"ח (2017/18) בקרב אלו שהחלו ללמוד לתואר ראשון בתשע"א (2010/11), לפי מקצוע לימוד מקובץ

2.תרשים 2 - אחוז המועסקים במשרה מלאה בתשע"ח בקרב אלו שהחלו ללמוד לתואר ראשון בתשע"א, לפי מקצוע לימוד מקובץ

3.תרשים 3 - אחוז המנהלים בקרב אלו שהיו מועסקים בעת ביצוע הסקר (תשע"ח) והחלו ללמוד לתואר ראשון בתשע"א, לפי תחום לימוד ומין

4.תרשים 4 - אחוז המדווחים על קשר בין הלימודים לעבודה, לפי מקצוע לימוד בקרב אלו שהחלו ללמוד לתואר ראשון בתשע"א

5.תרשים 5 - משלח היד הנפוץ ביותר ואחוז העוסקים בו לפי מקצוע הלימוד לתואר ראשון בקרב אלו שהחלו ללמד לתואר ראשון בתשע"א באוניברסיטאות, מכללות אקדמיות ומכללות לחינוך

6.תרשים 6 - מדד הגיוון במשלחי יד, לפי מקצוע לימוד מקובץ בקרב אלו שהחלו ללמד לתואר ראשון בתשע"א

7.תרשים 7. מדד הגיוון והקשר בין הלימודים לעבודה לפי מקצוע לימוד

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©