אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
המשך לימודים לתואר ראשון של מסיימי תיכון בתש"ע (2009/10) בתוך שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים, לפי תכונות נבחרות (מעקב עד תשע"ח - 2017/18)
לוחות
1.המשך לימודים לתואר ראשון בקרב כלל מסיימי תיכון בתש"ע (2009/10), לפי זכאות לבגרות, סוג מוסד ומגזר חינוך

2.המשך לימודים לתואר ראשון בקרב מסיימי תיכון בתש"ע (2009/10), לפי סוג מוסד, מגזר חינוך ומין

3.המשך לימודים לתואר ראשון בקרב מסיימי תיכון בתש"ע (2009/10), לפי סוג מוסד, מגזר חינוך ונתיב לימודים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©