אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מועמדים חדשים שנרשמו ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ונדחו
לוחות
1.תרשים 1 - מועמדים נדחים שהתחילו ללמוד, לפי סוג מוסד, אחוזים

2.תרשים 2 - מועמדים נדחים שהתחילו ללמוד, לפי שנת התחלת לימודים, אחוזים

3.תרשים 3 - מועמדים שנדחו והחלו ללמוד לפי תחום לימוד שסימנו בעדיפות ראשונה, וסוג המוסד שבו התחילו ללמוד, אחוזים

4.תרשים 4 - אחוז המועמדים שנדחו והתחילו ללמוד בתחום שאליו נרשמו בעדיפות ראשונה, לפי תחום רישום

5.תרשים 5 - אחוז המועמדים שנדחו והתחילו ללמוד, לפי סוג מוסד ולפי ציון פסיכומטרי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©